Thứ bảy Ngày 27 Tháng 02 Năm 2021, 11:09:06

Phó Chính ủy Quân khu kiểm tra chiến sỹ mới Sư đoàn 316

Ngày đăng: 06/10/2015

QK2- Ngày 06-10, Đại tá Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy QK kiểm tra huấn luyện chiến sỹ mới tại Trung đoàn 174, Trung đoàn 148 và Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316).

Phó Chính ủy kiểm tra tại Trung đoàn 174.

Phó Chính ủy QK kiểm tra tại Trung đoàn 174.

Đợt 2/2015, các đơn vị Sư đoàn 316 đón nhận hơn 1.000 thanh niên ở các địa phương TP Hà Nội, các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang và Lào Cai. Ngay sau chiến sỹ mới về, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị đã quán triệt, chấp hành nghiêm các quy định của Quân khu về tiếp nhận và huấn luyện chiến sỹ mới; Sư đoàn đã chỉ đạo 3 trung đoàn làm tốt công tác chuẩn bị như kiện toàn khung huấn luyện, củng cố nơi ăn ở; biên chế không để hai chiến sỹ mới cùng xã trong cùng một tiểu đội; kiện toàn các tổ nhóm; tiến hành đồng bộ các biện pháp phân loại, quản lý, giáo dục chiến sỹ mới. Qua đó, 100% chiến sỹ mới yên tâm công tác, xác định rõ nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định đơn vị.

Phó chính ủy kiểm tra nhận thức chiến sỹ mới Trung đoàn 174.

Phó Chính ủy kiểm tra huấn luyện chính trị chiến sỹ mới Trung đoàn 174.

Phó chính ủy làm việc tại Trung đoàn 148.

Phó Chính ủy làm việc tại Trung đoàn 148.

Phó Chính ủy kiểm tra bếp ăn Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 148.

Phó Chính ủy kiểm tra bếp ăn Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 148.

Qua kiểm tra trực tiếp tại đơn vị, Phó Chính ủy QK biểu dương những kết quả trong huấn luyện, rèn luyện chiến sỹ mới của các đơn vị, đồng thời yêu cầu đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trực tiếp huấn luyện chiến sỹ mới cần tăng cường công tác quản lý tư tưởng, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của chiến sỹ mới; tăng cường giáo dục xây dựng nhân cách người quân nhân cách mạng, giáo dục truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị, gia đình và địa phương để quản lý toàn diện chiến sỹ; quá trình huấn luyện không để xảy ra mất an toàn về người và vũ khí trang bị.

Tin, ảnh: XUÂN PHÚ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *