Thứ bảy,20/10/2018 | 11:12:36 GMT+7

Phát động phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

Ngày đăng: 07/12/2015

Chiều 7-12, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phát động phong trào thi đua trong cả nước với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát động phong trào thi đua trong cả nước với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát động phong trào thi đua trong cả nước với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển rất nhanh cùng với toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng tác động mạnh đến quá trình phát triển kinh tế – xã hội của các quốc gia. Kinh tế thị trường; tiến bộ công bằng xã hội; dân chủ – pháp quyền; hợp tác và đấu tranh vì lợi ích quốc gia, vì hòa bình – phát triển và cùng chung tay giải quyết những thách thức toàn cầu là xu hướng chung của nhân loại. Kinh tế thế giới phục hồi chậm và còn nhiều khó khăn. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động khủng bố có biểu hiện gia tăng. Trong khu vực, các nước lớn tăng cường sức mạnh quân sự và cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt. Tranh chấp lãnh thổ, đặc biệt là trên Biển Đông diễn biến phức tạp và rất khó lường.

Ở trong nước, thế và lực của nước ta đã lớn mạnh hơn và có thêm kinh nghiệm trong lãnh đạo quản lý điều hành nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề trong khi nguồn lực còn hạn hẹp. Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhất là hội nhập kinh tế; việc thực hiện các Hiệp định Thương mại tự do đã ký kết và tham gia các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới, nhất là Hiệp định TPP, Hiệp định FTA với Liên minh châu Âu, cùng với việc hình thành Cộng đồng ASEAN mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho phát triển nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng: Bối cảnh quốc tế và trong nước nêu trên đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục tăng cường đoàn kết nhất trí; chung sức, đồng lòng; đổi mới mạnh mẽ, năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và năm 2016″. Thay mặt Chính phủ, thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát động Phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2016-2020 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Phong trào thi đua tập trung vào những nội dung: Đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, đối ngoại, phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, bảo đảm ổn định chính trị – xã hội, môi trường hòa bình để xây dựng, bảo vệ đất nước;  đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức… và chính quyền các cấp; đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; phát hiện những điển hình tiên tiến, nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ để có các hình thức khen thưởng phù hợp, kịp thời; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương,Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi: “Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân hưởng ứng phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân hưởng ứng phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Hưởng ứng phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tầng lớp nhân dân, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự đồng tình cao với chủ đề thi đua: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và những nội dung thi đua.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Thông qua các tổ chức đoàn thể của nhân dân, sự phối hợp hành động của MTTQ Việt Nam và sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, đồng bào từ nông thôn đến thành thị, từ miền núi đến hải đảo, không phân biệt tầng lớp, giai cấp, giới, lứa tuổi, dân tộc và tôn giáo sẽ tham gia vào các phong trào thi đua cụ thể, phù hợp với nghề nghiệp và hoàn cảnh của mình. Các cuộc vận động, phong trào thi đua 2016-2020 sẽ tiếp tục phát huy những cách làm hiệu quả, các nội dung và mục tiêu thi đua ở mỗi lĩnh vực, mỗi tầng lớp nhân dân và ở mỗi địa phương, đồng thời triển khai các yêu cầu đổi mới thi đua trong giai đoạn cả nước hội nhập quốc tế hiện nay.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: 85 năm Đảng ta đã lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, hôm nay, MTTQ Việt Nam, các tầng lớp nhân dân bày tỏ quyết tâm và niềm tin sâu sắc vào phong trào thi đua mà Thủ tướng Chính phủ vừa phát động với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Phong trào sẽ được đồng bào cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài hưởng ứng nhiệt liệt và biến thành hiện thực, vì đất nước Việt Nam thân yêu, vì hạnh phúc của mỗi gia đình và người dân Việt Nam.

(Theo XUÂN DŨNG – VIỆT CƯỜNG – QĐND)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *