Chủ nhật Ngày 18 Tháng 04 Năm 2021, 03:40:29

Nhận diện và đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng ở tỉnh Lai Châu

Ngày đăng: 01/03/2021

QK2 – Tỉnh Lai Châu với đặc thù địa bàn rộng, địa hình chia cắt, phức tạp, đường biên giới dài, xuất phát điểm thấp; có 20 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 4 dân tộc thuộc nhóm bảo tồn; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới còn gặp nhiều khó khăn; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá, móc nối, lợi dụng các vấn đề tự do dân tộc, tôn giáo, những bất cập trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, thông qua mạng xã hội để tuyên truyền lôi kéo, kích động một bộ phận người dân trên địa bàn tụ tập đông người, gây rối nhằm thực hiện âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc; chia rẽ mối đoàn kết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; cài cắm, nuôi dưỡng phần tử bất mãn, cơ hội nhằm chống phá chính quyền nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 880 (Bộ CHQS tỉnh Lai Châu) tìm hiểu thông tin trên báo chí trong giờ nghỉ giải lao.

Trước tình hình trên, công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng thường xuyên được cấp ủy các cấp xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin sai trái trên mạng xã hội; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý báo chí, xuất bản, thông tin – truyền thông, văn học – nghệ thuật; đảm bảo an ninh thông tin, nhất là trên mạng Internet; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động báo chí, đặc biệt là việc đăng tải, chia sẻ, bình luận những tin bài, video clip, file âm thanh xấu độc trên Internet, mạng xã hội, tác động tiêu cực đến tư tưởng, dư luận xã hội.

Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; vừa đấu tranh phản bác, vừa tuyên truyền định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong quần chúng nhân dân và thành viên mạng xã hội; các cấp trong tỉnh Lai Châu phát huy cao độ vai trò trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng mà trước hết là trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân hiểu sâu sắc hơn về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa và con người Lai Châu phát triển bền vững, bảo vững chắc vùng biên giới thiêng liêng của Tổ quốc; trong đó tập trung vào thế hệ trẻ, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc… nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng nhận diện, khả năng chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung, phương thức, hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như sự bổ sung, phát triển lý luận phù hợp với thực tiễn của đất nước và nhân dân các dân tộc Lai Châu. Chú trọng nâng cao tính thuyết phục, hấp dẫn, biết phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản… 

Phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, định hướng đấu tranh chống quan điểm sai trái trên Internet và mạng xã hội. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát với các cấp ủy, cán bộ, đảng viên; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm gắn với làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị hay các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chủ trì, duy trì có nền nếp, chất lượng công tác tư tưởng; động viên cán bộ, đảng viên, chủ động đấu tranh chống quan điểm sai trái trên Internet và mạng xã hội. Kịp thời nắm vững tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh của cán bộ, đảng viên; chủ động tiến hành công tác tư tưởng theo phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao, giải quyết hiệu quả các tình huống tư tưởng nảy sinh, không để bất ngờ về tư tưởng. Giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận, chống lại các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên, đấu tranh thẳng thắn, phê phán những biểu hiện, nhận thức tư tưởng chưa đúng, lệch lạc, nhất là đấu tranh, phê phán những tư tưởng ngại khó ngại khổ, thiếu tinh thần trách nhiệm trong học tập, rèn luyện, tư tưởng "trung bình chủ nghĩa”. 

Nâng cao năng lực nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên khi tham gia Internet, mạng xã hội cần “đọc kỹ nội dung để phân loại thật – giả; đúng – sai”, đánh giá được bản chất của vấn đề. Thực hiện tốt cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và truyền thông, Công an tỉnh, Biên phòng tỉnh, Bộ CHQS tỉnh. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, phương pháp tiến hành đấu tranh chống các quan điểm sai trái trên Internet và mạng xã hội; phương pháp nhận diện các quan điểm sai trái và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng; những kiến thức cơ bản về lĩnh vực báo chí và truyền thông, đặc biệt là báo mạng; phương pháp khai thác, xử lý thông tin, viết bài đấu tranh trên không gian mạng; các quy định, nguyên tắc giữ bí mật quân sự và bí mật quốc gia; những hiểu biết nhất định về Internet và cách thiết lập, sử dụng mạng xã hội, blog. Quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân. Tăng cường làm mẫu về phương pháp tiến hành, về cách viết, lựa chọn nội dung và phương pháp khai thác, xử lý thông tin khi có tình huống. Thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm về năng lực, phương pháp tiến hành trên cơ sở đấu tranh phải kiên quyết, triệt để, trong tuyên truyền phải mềm dẻo, linh hoạt. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng Internet, các trang mạng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và các giải pháp kỹ thuật, phù hợp sự phát triển nhanh của Internet, các trang mạng xã hội trong tình hình mới.

Đại tá NGUYỄN VĂN CHÍNH, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lai Châu
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *