Chủ nhật Ngày 18 Tháng 04 Năm 2021, 03:35:28

Nhận diện chiêu trò chống phá Quốc hội

Ngày đăng: 10/03/2021

QK2 – Sau chiến lược chống phá Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là chống phá trước trong và sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hiện nay các thế lực thù địch đang tiếp tục có những thông tin chống phá công tác chuẩn bị bầu cử HĐND các cấp và bầu cử Quốc hội khóa XV sắp tới.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 97 (Bộ Tham mưu) tìm hiểu kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trên báo chí.

Bằng những thông tin xấu độc, bịa đặt trên các trang mạng nước ngoài và một số Blog, Facebook cá nhân, chúng đã đăng tải nhiều thông tin xuyên tạc, thất thiệt và cố tình suy diễn về công tác chuẩn bị bầu cử HĐND các cấp, đặc biệt là hoạt động của Quốc hội, đại biểu Quốc hội. Tuy là những thông tin “giả”, bịa đặt nhưng lại gây tác hại “thật” vô cùng lớn, gây nhiễu loạn thông tin trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Như chúng ta đã biết, các kỳ họp Quốc hội là nơi đại biểu Quốc hội thay mặt cử tri và nhân dân cả nước bàn bạc, quyết sách những vấn đề quan trọng của đất nước. Đây cũng là lúc những kẻ núp bóng “dân chủ, nhân quyền” không từ mọi thủ đoạn để suy diễn, xuyên tạc. Họ ra sức xuyên tạc vị trí, vai trò, chức năng của Quốc hội, xuyên tạc, vu khống Quốc hội hoạt động không hiệu quả, thậm chí họ xem các kỳ họp Quốc hội là không cần thiết, cố tình xóa bỏ những kết quả trong hoạt động của Quốc hội. Thậm chí, họ cho rằng Đảng hoạt động ngoài hiến pháp và pháp luật, yêu cầu phải xóa bỏ Điều 4, Hiến pháp nước ta. Đối với đại biểu Quốc hội, họ tăng cường nói xấu nhằm hạ thấp uy tín, bôi nhọ danh dự, phủ nhận những đóng góp của các đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu Quốc hội giữ các vị trí chủ chốt trong bộ máy Nhà nước.

Về công cụ, chúng tăng cường sử dụng các trang mạng xã hội như: YouTube, Facebook, Blog… với tính năng lan tỏa nhanh tác động tiêu cực đến nhận thức nhân dân; phát tán các bài viết, hình ảnh, video với thông tin sai lệch, trái chiều, không đúng sự thật. Đặc biệt họ cố tình cắt ghép, pha trộn, chỉnh sửa các bài tranh luận, phát biểu của các đại biểu Quốc hội để tuyên truyền chống phá các hoạt động của Đảng, Nhà nước. Đây là những thông tin sai trái, cố tình xuyên tạc các hoạt động của Quốc hội.

Chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội được Hiến pháp năm 2013 quy định rõ: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước”. Quốc hội do nhân dân bầu ra, là cơ quan Nhà nước cao nhất thực hiện quyền lực của nhân dân. Chỉ Quốc hội mới có quyền thể chế ý chí, nguyện vọng của nhân dân thành Hiến pháp và pháp luật, thành các quy định chung mang tính chất bắt buộc phải tuân thủ đối với mọi tầng lớp trong xã hội.

Ở nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Vai trò lãnh đạo của Đảng đã được quy định rõ trong Hiến pháp của Việt Nam (Điều 4 của Hiến pháp năm 2013). Hiến pháp đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Điều này không hề làm mất đi vai trò của Quốc hội. Bởi quyền lực Nhà nước ở nước ta là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, nhưng đó là sự lãnh đạo có nguyên tắc và theo quy định. “Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật” (Điều 4, Hiến pháp năm 2013).

Như vậy, mối quan hệ giữa Đảng và Quốc hội là mối quan hệ biện chứng, chặt chẽ, hai chiều, nghĩa là Đảng lãnh đạo hoạt động của Quốc hội, nhưng sự lãnh đạo đó vẫn phải trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, Đảng không thể đứng trên, đứng ngoài Hiến pháp và pháp luật.

Thực tiễn đã chứng minh, trải qua gần 75 năm, Quốc hội đã luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, không ngừng phát huy vai trò, vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của đất nước, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đóng góp to lớn và quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua các kỳ họp Quốc hội, không khí dân chủ, đoàn kết, cởi mở, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng, phát triển, với phương châm “nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật”, được phát thanh, truyền hình trực tiếp đến cử tri cả nước… Điều đó khẳng định vai trò của các đại biểu Quốc hội không ngừng được thể hiện rõ nét, nhất là trong các phiên chất vấn và trả lời chất vấn, chất lượng các kỳ họp Quốc hội vì thế không ngừng được nâng lên. Việc tranh luận được khuyến khích khiến vấn đề chất vấn được làm rõ ràng hơn, nhất là các mặt hạn chế, trách nhiệm cán bộ và nêu rõ giải pháp. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, song song với việc đấu tranh chống tham nhũng trong bộ máy Nhà nước nói chung, Quốc hội cũng rất kiên quyết chống tiêu cực trong nội bộ của mình. Số đại biểu Quốc hội phải xử lý kỷ luật khi chưa hết nhiệm kỳ cao hơn so với các nhiệm kỳ trước, có những trường hợp bị mất quyền đại biểu Quốc hội vì vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật Đảng đã bị miễn nhiệm, cho thôi nhiệm vụ…

Điều đó có thể khẳng định mọi chiêu trò thông tin xấu độc trên các trang mạng cũng chỉ là những âm mưu, thủ đoạn nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Bài, ảnh: NGỌC CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *