Thứ sáu Ngày 07 Tháng 10 Năm 2022, 04:16:09

Nghiêm túc tiếp thu, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau giám sát

Ngày đăng: 20/07/2022

QK2 – Sáng 20-7, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân khu tổ chức hội nghị thông báo kết quả giám sát theo Quyết định số 14-QĐ/ĐU ngày 22/6/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu về giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hầu cần Quân khu. Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân khu kết luận hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành công bố kết quả giám sát chuyên đề Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hậu cần. Theo đó, từ 11-20/7, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu tiến hành giám sát Đảng ủy Cục Hậu cần; nắm tình hình tại Đảng ủy Trung đoàn 652; Chi bộ Phòng Chính trị, Phòng Tham mưu kế hoạch, Quân nhu, Quân y, Xăng dầu và Kho T10. Qua giám sát cho thấy, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ công tác hậu cần; chỉ đạo các cơ quan làm tốt công tác tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và Đảng ủy, chỉ huy Cục lãnh đạo, chỉ đạo, hiệp đồng, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện toàn diện, hiệu quả các mặt công tác hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu điều chỉnh, bổ sung xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện hậu cần; duy trì đầy đủ lượng vật chất, phương tiện hậu cần cho các nhiệm vụ, đặc biệt đã làm tốt công tác tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, bảo đảm công tác hậu cần cho nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 đạt kết quả cao. Công tác quản lý tài chính, tài sản được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Điều lệ Công tác tài chính Quân đội và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Cục Hậu cần quán triệt, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, đặc biệt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, đúng quy chế, quy định.

Kết luận các nội dung giám sát, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Cục Hậu cần phải tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc những hạn chế, khuyết điểm mà Đoàn giám sát đã chỉ ra; xây dựng kế hoạch, xác định thời gian, phân công cá nhân phụ trách để khắc phục hạn chế, khuyết điểm; khắc phục những sai sót trong công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hậu cần được giám sát, nghiêm túc tiếp thu, chủ động khắc phục, phát huy cao tính đấu tranh phê bình và tự phê bình, vai trò nêu gương của người cán bộ chủ trì trước cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: VĂN DƯƠNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.