Thứ năm Ngày 24 Tháng 09 Năm 2020, 04:21:30

Nâng cao sức mạnh tổng hợp của LLVT Quân khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày đăng: 23/01/2020

QK2 – Xuân Canh Tý đang về trên mọi miền của đất nước, cùng với khí thế của mùa xuân mới, LLVT Quân khu 2 vừa kết thúc nhiệm vụ năm 2019 trong niềm phấn khởi, tự hào về truyền thống vẻ vang 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với sự ổn định và phát triển đất nước.

Nhìn lại năm 2019, trên địa bàn Quân khu tình hình chính trị, xã hội ổn định, kinh tế các địa phương tiếp tục tăng trưởng khá, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động “Diễn biến hòa bình” tuyên truyền, chống phá đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta; tình hình tôn giáo trái pháp luật; vượt biên trái phép, di dịch cư tự do, buôn bán, vận chuyển ma túy, tai, tệ nạn xã hội, thiên tai, dịch bệnh… diễn biến phức tạp.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVC quốc phòng trong LLVT Quân khu, nhiệm vụ QS-QP năm 2019 đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là: Đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ động nghiên cứu, đánh giá sâu sắc tình hình thực tiễn trên địa bàn Quân khu, xây dựng các kế hoạch, phương án xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ; lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng KVPT và thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc; có nhiều đổi mới trong chỉ đạo huấn luyện, diễn tập, gắn diễn tập KVPT với diễn tập chiến thuật và xử lý những vấn đề an ninh phi truyền thống; tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020; Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu kiểm tra công tác bảo quản vũ khí, trang bị SSCĐ ở Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 406.

Điểm nổi bật là đã tập trung xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị: Đây là nội dung quan trọng hàng đầu, cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu. Thực hiện chủ trương đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã luôn quán triệt sâu sắc, toàn diện các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, triển khai toàn diện, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT, tập trung lãnh đạo LLVT Quân khu có bản lĩnh chính trị vững vàng vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin vào sự nghiệp đổi mới của Đảng. Phong trào Thi đua Quyết thắng luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và gắn với các cuộc vận động; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; phát huy có hiệu quả vai trò của Ban chỉ đạo 35 và lực lượng 47 ở các cấp, đấu tranh phản bác các quan điểm phản động sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện tốt phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng vũ trang Quân khu, bảo đảm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ: Các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu đã quán triệt sâu sắc các chiến lược lớn của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các luật của Nhà nước và nghị định của Chính phủ và chỉ lệnh của Bộ Quốc phòng như: Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Nghị định số 02/2018/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về KVPT; Nghị định số 02/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Phòng thủ Dân sự; Luật Quốc phòng năm 2018; Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”; Chỉ lệnh công tác QS-QP của Tổng Tham mưu trưởng; Tăng cường xây dựng tiềm lực trong KVPT; đổi mới công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng và điều chỉnh quân số một số đơn vị theo hướng tinh, gọn, mạnh. Công tác đối ngoại quân sự được tăng cường, góp phần xây dựng mối đoàn kết hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước có chung đường biên giới, giữ vững trật tự trị an, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

Chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và xây dựng lực lượng vững mạnh, rộng khắp là một trong những nội dung then chốt quyết định đến sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã thường xuyên quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện chiến đấu, cấp ủy các cấp đều ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Chỉ huy cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng các kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện cụ thể, sát với nhiệm vụ, đối tượng huấn luyện, bảo đảm chính quy, khoa học và thống nhất trong toàn Quân khu; chủ động làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, nhất là khâu tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, chỉ huy, điều hành huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp. Tham gia hội thi, hội thao do Bộ Quốc phòng tổ chức đạt nhiều giải cao, hàng trăm lượt tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, tỷ lệ vi phạm kỷ luật giảm 0,005% so với năm 2018.

Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, trong đó ưu tiên cho các đơn vị, lực lượng làm nhiệm vụ SSCĐ, phòng chống lụt bão, cháy rừng, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và xây dựng KVPT, nhất là trên những địa bàn chiến lược. Cùng với việc thực hiện tốt bảo đảm hậu cần, kỹ thuật thường xuyên, Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì và quản lý chặt chẽ lượng vật chất, phương tiện hậu cần, kỹ thuật dự trữ cho các nhiệm vụ; chủ động tạo nguồn, có kế hoạch bảo đảm đủ nhu cầu về lương thực, thực phẩm, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị. Với việc đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất, đến nay, các đơn vị trong toàn Quân khu đã bảo đảm được 102% rau xanh, 78,1% thịt gia súc, 62,5% định lượng thịt gia cầm và 45,5% cá tươi, góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; bảo đảm tỷ lệ quân số khỏe trong toàn Quân khu đạt 99,09%. Các cơ quan, đơn vị đã quản lý nắm chắc số lượng, chất lượng, vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ SSCĐ, phòng chống lụt bão, sạt lở đất, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, duy trì và thực hiện có nền nếp chế độ quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng hạn sử dụng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Có thể khẳng định, năm 2019, LLVT Quân khu đã tích cực chủ động, sáng tạo trong thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ chiến đấu của LLVT Quân khu ngày càng được nâng cao, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội trên vùng chiến lược Tây Bắc của Tổ quốc.

Dự báo năm 2020, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng và phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn định; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt… Tuy nhiên hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo. Tình hình trong nước và trên địa bàn Quân khu cơ bản ổn định, kinh tế- xã hội tiếp tục phát triển, tiềm lực quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường; là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước như: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các cơ quan, đơn vị cần tập trung quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là các chiến lược lớn về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 747 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nâng cao chất lượng nắm, dự báo tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững ổn định chính trị địa bàn; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng KVPT vững chắc. Hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020; tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quân sự, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong không khí ấm áp của ngày đầu Xuân Canh Tý, chào mừng Đảng ta tròn 90 tuổi, chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT Quân khu 2 càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn. Đó là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, ra sức bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Thiếu tướng PHẠM HỒNG CHƯƠNG, Tư lệnh Quân khu
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *