Thứ bảy Ngày 27 Tháng 11 Năm 2021, 11:47:10

Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên

Ngày đăng: 17/10/2021

QK2 – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải đề cao và phát huy tốt vai trò nêu gương, bởi theo Người: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 297 đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ các chủ trương, biện pháp về thực hiện “Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên”, đạt nhiều kết quả tích cực, đã phát huy cao độ trách nhiệm, gương mẫu trong cuộc sống và công tác. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch lành mạnh, tích cực tự học, tự rèn; không ngại khó khăn gian khổ, chủ động, sáng tạo; là trung tâm đoàn kết, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Lữ đoàn 297 phát động phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Đảng ủy Lữ đoàn chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục, quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định, chỉ thị của các cấp ủy đảng về trách nhiệm nêu gương, trọng tâm là quán triệt, cụ thể hóa sâu sắc Chỉ thị số 53 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu “Về việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp trong LLVT Quân khu”; gắn trách nhiệm nêu gương với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng Đảng và“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; đề cao tự phê bình và phê bình, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; đấu tranh, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong nghị quyết lãnh đạo nhiệm kỳ, năm, 6 tháng, thường kỳ, Đảng ủy Lữ đoàn và cấp ủy các cấp đều xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo triển khai thực hiện khâu đột phá “Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn đề cao dân chủ, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai tổ chức thực hiện; đồng thời phân công phụ trách tổ chức thực hiện chặt chẽ; thường xuyên chỉ đạo làm tốt tự phê bình và phê bình, đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình điểm, chấn chỉnh khắc phục những mặt còn hạn chế trong triển khai thực hiện; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm “nêu gương” là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, hội viên, đoàn viên, các tổ chức quần chúng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả kế hoạch thực hiện khâu đột phá “Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên” ở các cấp; hằng năm, tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, trong đó có thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện nêu gương theo quan điểm “cấp trên làm gương cho cấp dưới”, “đảng viên nêu gương trước quần chúng”, “cơ quan nêu gương trước đơn vị”; chú trọng thực hiện tốt vai trò “nêu gương” thông qua đổi mới, sáng tạo, linh hoạt về phương pháp, tác phong công tác; trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó, 100% cán bộ, đảng viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, đi đầu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt việc kết hợp giao nhiệm vụ với quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng, rèn luyện, khuyến khích tạo môi trường, điều kiện cho cán bộ, đảng viên rèn luyện, phấn đấu thể hiện bản thân; góp phần nâng cao năng lực, ý chí không ngừng phấn đấu, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung. Thường xuyên chú trọng làm tốt công tác đánh giá, rút kinh nghiệm chặt chẽ, nghiêm túc trên từng mặt công tác; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, như: “Đảng viên 4 tốt”; “Một đảng viên dìu dắt 3 quần chúng nòng cốt, một nòng cốt, dìu dắt 3 quần chúng”; “Cán bộ, đảng viên nói điều hay, làm việc tốt”; “Mỗi tuần một nâng cao”; “Kiểm tra nhận thức vào thứ sáu hằng tuần”; “Thực hành tiết kiệm theo lời Bác”; “Tuần thanh niên tự quản, tự rèn”; “4 cùng, 5 nắm”…. qua đó động viên cán bộ, chiến sĩ ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác, lối sống, tác phong, hành động… đã trực tiếp tác động đến chiến sĩ trong Lữ đoàn. Qua đó, phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, sự đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng lên; chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của đơn vị không ngừng được tăng cường… góp phần quan trọng vào công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, của đơn vị. Những năm gần đây, nhiều tập thể, cá nhân của Lữ đoàn được các cấp khen thưởng vì có thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ. Năm 2020, Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua; Đảng bộ Lữ đoàn được Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu tặng Bằng khen; Lữ đoàn đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tá LÊ ANH LONG, Chính ủy Lữ đoàn 297

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *