Thứ ba Ngày 09 Tháng 03 Năm 2021, 05:39:40

Nâng cao năng lực khai thác làm chủ các loại vũ khí trang bị kỹ thuật mới và có trong biên chế

Ngày đăng: 13/02/2021

QK2 – Cục Kỹ thuật Quân khu là cơ quan tham mưu cấp chiến dịch, với nhiệm vụ chính trị trọng tâm là tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo công tác kỹ thuật; quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ, niêm cất, tiếp nhận và cấp phát vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ khác của lực lượng vũ trang Quân khu. Đơn vị quản lý số lượng lớn VKTBKT, đạn dược; trong những năm qua được sự quan tâm của cấp trên, hệ thống cơ cở bảo đảm kỹ thuật, các trang thiết bị kỹ thuật từng bước được đầu tư xây dựng cơ bản; VKTBKT được sửa chữa, đồng bộ giữ vững và nâng cao chất lượng, đáp ứng kịp thời, vững chắc cho các nhiệm vụ của LLVT Quân khu.

Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu chỉ đạo, kiểm tra công tác kỹ thuật.

Tuy nhiên quá trình thực hiện nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn: VKTBKT phần lớn đã qua sử dụng nhiều năm, xuống cấp, có một số VKTB thiếu đồng bộ; một số vũ khí trang bị mới hiện đại trong khi tài liệu hướng dẫn chưa có quy trình đào tạo cụ thể; đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trình độ không đồng đều, mất cân đối về ngành nghề; một số cán bộ, nhân viên kỹ thuật mới ra trường kinh nghiệm còn ít, khả năng tiếp cận, làm chủ công nghệ mới còn hạn chế.

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 382- NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân uỷ Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới và Nghị quyết số 607-NQ/QU của Quân uỷ Trung ương về lãnh đạo thực hiện bảo đảm VKTB cho Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2025…, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Kỹ thuật lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra khâu đột phá “Nâng cao năng lực khai thác, làm chủ các loại VKTBKT mới và có trong biên chế”. Đây là một trong những nội dung then chốt có ý nghĩa hết sức quan trọng, xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quyết tâm khai thác hiệu quả các trang bị, phương tiện hiện có, nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ VKTBKT, bảo đảm đầy đủ kịp thời VKTBKT có chất lượng tốt cho các nhiệm vụ của LLVT Quân khu, duy trì hệ số Kbđ=1, Kt =1 cho VKTBKT; hàng năm hoàn thành 100-107% chỉ tiêu công tác kỹ thuật; kho tàng, trạm xưởng bảo đảm an toàn; 100% cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật có trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Xưởng sửa chữa cấp Quân khu cơ bản sửa chữa được các loại VKTBKT thế hệ mới.

Đại tá Trần Kim Quý, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu kiểm tra công tác sửa chữa vũ khí Xưởng X78.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Đảng ủy Cục, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã cụ thể hóa Nghị quyết, Chương trình hành động Đại hội Đảng bộ Cục Kỹ thuật lần thứ X; xây dựng chương trình, kế hoạch gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, trong đó tập trung vào một số nội dung, biện pháp chủ yếu sau:

Một là, thường xuyên giáo dục, quán triệt cho cán bộ, nhân viên các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên, nhiệm vụ công tác kỹ thuật trong tình hình mới, nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Nghị quyết 382, Nghị quyết 607 của Quân ủy Trung ương, nghị quyết của cấp ủy các cấp… Tuyên truyền giáo dục sâu kỹ các nội dung, mục tiêu trong thực hiện khâu đột phá Đại hội Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, nhân viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng trong thực hiện khâu đột phá đối với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị góp phần bảo đảm kịp thời, đầy đủ, chất lượng tốt VKTBKT cho các nhiệm vụ của LLVT Quân khu.

Hai là, bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện kỹ thuật, từng bước khai thác làm chủ các loại VKTB, phương tiện mới có trong biên chế. Đẩy mạnh đổi mới tổ chức, phương pháp, nội dung huấn luyện tại chức sát với yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ công tác kỹ thuật; kết hợp huấn luyện toàn diện và chuyên sâu, huấn luyện kỹ thuật thường xuyên với tập huấn, tổ chức hội thi, hội thao, thi nâng bậc thợ cho các đối tượng. Từng bước chuẩn hóa về trình độ, tay nghề cho đội ngũ thợ của các kho, xưởng, đơn vị; chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, thợ trẻ, thợ mới ra trường; tổ chức, phân công đội ngũ thợ có tay nghề cao, thợ nhiều kinh nghiệm để kèm cặp, rèn luyện thợ có tay nghề còn hạn chế. Đồng thời Đảng ủy, chỉ huy Cục đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, phối hợp với các nhà trường, cơ sở kỹ thuật, dạy nghề trên địa bàn để gửi cán bộ, thợ kỹ thuật thuộc một số chuyên ngành đến làm việc, học tập tạo điều kiện để họ tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao trình độ, tay nghề. Đặc biệt, đối với các trang bị hiện đại, mới được biên chế, cán bộ, nhân viên chưa được đào tạo về quy trình sử dụng vận hành, các đơn vị đã chủ động, tích cực sưu tầm, nghiên cứu tài liệu, kết hợp với đi học tập tại các cơ sở kỹ thuật trong và ngoài Quân đội, thành lập các tổ nghiên cứu, sử dụng, vận hành các trang thiết bị đó sau đó tổ chức tập huấn chuyên sâu cho các đối tượng liên quan trong khai thác sử dụng. Bằng các biện pháp quyết liệt trên, đến nay, đội ngũ cán bộ, nhân viên của Cục đã có sự phát triển về mọi mặt, trình độ tay nghề được nâng cao, cơ bản khai thác làm chủ được các trang bị mới như dây chuyền nhuộm đen súng bộ binh theo công nghệ đốt dầu ĐO; dây chuyền sơn tĩnh điện dạng bột, công nghệ làm sạch các chi tiết gỗ súng bộ binh, công nghệ sản xuất chi tiết nhựa vũ khí bộ binh bằng Composite cốt sợi thủy tinh, máy cắt dây tự động CNC, máy phay mộc âm dương, máy chấn tôn thủy lực, máy cắt tôn thủy lực…

Ba là, đẩy mạnh ứng dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, phát huy hiệu quả hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật, coi đó là một nhân tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả khai thác làm chủ các trang thiết bị hiện có. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lấy Xưởng sửa chữa tổng hợp X78 và Xưởng sửa chữa T81 thuộc Kho K79 làm nòng cốt đột phá vào nâng cao chất lượng phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; đồng thời quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cả về con người, cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động; khơi dậy khát vọng phấn đấu vươn lên làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới có trong biên chế. Hiện nay 100% các kho, xưởng của Cục đều thành lập “Câu lạc bộ sáng kiến cải tiến kỹ thuật” với nội dung, chương trình, quy chế hoạt động cụ thể, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ thực tế, điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, bước đầu đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả cao; thu hút đông đảo cán bộ, nhân viên tích cực tham gia, đã có 27 sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn nhiệm vụ góp phần nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bốn là, thực hiện chặt chẽ, đồng bộ các biện pháp kiểm tra, giám sát trong thực hiện khâu đột phá về “Nâng cao năng lực khai thác, làm chủ các loại VKTBKT mới và có trong biên chế” gắn với các nhiệm vụ thường xuyên; tìm ra những hạn chế nguyên nhân để có giải pháp khắc phục kịp thời cũng như bổ sung điều chỉnh chương trình, kế hoạch nâng cao chất lượng trong tổ chức thực hiện. Đồng thời làm tốt công tác biểu dương khen thưởng, phổ biến nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua Quyết thắng, lấy đó làm tiêu chí quan trọng để bình xét khen thưởng, đánh giá chất lượng cán bộ, nhân viên kỹ thuật hàng năm; đồng thời đề bạt, bổ nhiệm, gửi đi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chỉ huy và nhân viên kỹ thuật các cấp.

Với những chủ trương, biện pháp triển khai đồng bộ, quyết liệt, cụ thể, thiết thực, thực hiện khâu đột phá “Nâng cao năng lực khai thác, làm chủ các loại VKTBKT mới và có trong biên chế”, đã tạo động lực thúc đẩy phong trào Thi đua Quyết thắng trong toàn Cục lên một bước mới; là mục tiêu, động lực để mỗi cán bộ, nhân viên của Ngành Kỹ thuật Quân khu tích cực học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Kỹ thuật lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đi vào cuộc sống; xây dựng Đảng bộ Cục trong sạch vững mạnh, Cục vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, tô thắm thêm truyền thống “Trung thành – Tự lực – Đoàn kết – Anh dũng – Chiến thắng” của LLVT Quân khu nói chung, truyền thống “Chủ động – Sáng tạo – Tự lực – Tự cường” của Ngành Kỹ thuật Quân khu nói riêng.

Đại tá TRẦN KIM QUÝ, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *