Thứ tư Ngày 13 Tháng 11 Năm 2019, 09:45:23

Nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với xây dựng đơn vị VMTD

Ngày đăng: 16/06/2019

QK2 – Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, Lữ đoàn Công binh 543 đóng quân phân tán rộng trên các tỉnh của Quân khu, chủ yếu ở địa bàn rừng núi, vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, việc triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật (TTPBPL) gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, mẫu mực, tiêu biểu ở Lữ đoàn gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua, công tác TTPBPL gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, mẫu mực, tiêu biểu luôn được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả với những cách làm cụ thể, thiết thực qua đó góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị VMTD, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị Lữ đoàn 543 thường xuyên quan tâm công tác xây dựng đơn vị VMTD, mẫu mực, tiêu biểu.

Trước tiên, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, quán triệt về vị trí, ý ngĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác TTPBPL gắn với xây dựng đơn vị VMTD, mẫu mực, tiêu biểu. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL của Lữ đoàn và duy trì hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Cơ quan chính trị đã tích cực, chủ động tham mưu giúp Đảng ủy, chỉ huy xây dựng kế hoạch công tác phối hợp TTPBPL cho từng năm, từng quý; xác định nội dung chương trình có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của Lữ đoàn, sát đối tượng. Thường xuyên giáo dục, quán triệt và cung cấp cho bộ đội những thông tin, tình hình vi phạm kỷ luật trong đơn vị, trên địa bàn kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ nhất là những thông tin, vấn đề nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Phát huy hiệu quả các phương tiện tuyên truyền trực quan như: đọc báo, nghe đài, truyền thanh nội bộ, pa nô, bảng tin, khẩu hiệu, xem truyền hình, đĩa hình “LLVT QK2 phát huy truyền thống, giữ nghiêm kỷ luật, mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”… Tăng cường công tác kiểm tra duy trì nền nếp hoạt động công tác TTPBPL. Phối hợp với cơ quan pháp chế của Quân khu tổ chức TTPBPL cho cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị.

Để công tác TTPBPL gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, mẫu mực, tiêu biểu, đi vào hoạt động hiệu quả, có chiều sâu, Lữ đoàn xác định cán bộ là cái gốc của công việc, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thực sự mẫu mực, là tấm gương sáng để quần chúng noi theo. Do vậy, đơn vị đã tập trung vào tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ các cấp về bản lĩnh chính trị, kỹ năng tiến hành TTPBPL cũng như kinh nghiệm quản lý, duy trì, phương pháp nắm, quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật. Đến nay, 100% cán bộ các cấp có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, thực sự mẫu mực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, nói đi đôi với làm; chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng quân nhân, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, đảm bảo các tổ chức hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và đạt hiệu quả cao.

Điểm nổi bật thời gian qua, đó là Lữ đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lồng ghép công tác TTPBPL với nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Đặc biệt thời gian gần đây, tình trạng cờ bạc, lô đề, cá độ bóng đá, vay nợ không có khả năng chi trả ở một số đơn vị trong toàn quân là một trong những nguyên nhân làm suy giảm chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; là nhân tố gây mất đoàn kết trong đơn vị, ảnh hưởng nghiêm trọng tới phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ’’ và uy tín của Quân đội; là kẽ hở để các thế lực thù địch lợi dụng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, kích động và chống phá. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những vi phạm đó, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ để bộ đội nhận thức rõ tác hại, hậu quả của những việc làm nói trên. Tổ chức tốt các nội dung học tập chính trị, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Tăng cường nội dung và thời gian giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống, nhất là các chỉ thị quy định về nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Sử dụng có hiệu quả mạng truyền thanh nội bộ, tủ sách pháp luật và hoạt động của phòng Hồ Chí Minh. Tổ chức tốt các buổi diễn đàn, tọa đàm, Ngày Pháp luật và các cuộc thi tìm hiểu để nâng cao nhận thức về pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, Lữ đoàn chỉ đạo tập trung duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp, quản lý bộ đội, phân công cán bộ phụ trách; phát huy tốt vai trò tự quản lý của từng quân nhân và sự quản lý lẫn nhau giữa các quân nhân, quản lý toàn diện đối với cán bộ, chiến sĩ như: Quản lý tình hình tư tưởng, tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các mối quan hệ xã hội, giấy tờ tùy thân, địa chỉ các trang mạng xã hội…

Với những những biện pháp hiệu quả đó, ý thức và tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong Lữ đoàn đã có nhiều chuyển biến vượt bậc; liên tục 3 năm trở lại đây cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng.  

Thượng tá NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG
       Chính ủy Lữ đoàn 543

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *