Thứ năm Ngày 23 Tháng 05 Năm 2019, 06:47:00

Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Ngày đăng: 10/02/2018

Kết quả nổi bật của Ngành Kỹ thuật Quân khu trong những năm qua là luôn quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, nhất là Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (Quân ủy Trung ương) gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Tư lệnh Quân khu kiểm tra công tác bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT ở Kho K28.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật luôn chủ động làm tốt vai trò tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật (CTKT). Trọng tâm CTKT được ngành Kỹ thuật Quân khu hướng vào đẩy mạnh thực hiện tốt Nghị quyết 382 về “Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới” (NQ382) và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (CVĐ50); xác định đây là mục tiêu cấp thiết trước mắt và cơ bản lâu dài, nhằm tạo sự chuyển biến CTKT, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của LLVT Quân khu trong tình hình mới.

Bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Ngành Kỹ thuật các cấp trong LLVT Quân khu vận dụng linh hoạt, triển khai thực hiện hiệu quả, sát với yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm, tình hình cơ quan, đơn vị và địa phương. Trong đó chú trọng tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ, tân trang, niêm cất vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) trong biên chế; củng cố nâng cấp hệ thống kho tàng, nhà che VKTBKT và khu kỹ thuật; đầu tư chiều sâu công nghệ, đầu tư nâng cấp các cơ sở sửa chữa cấp chiến dịch, chiến thuật; tạo nguồn vật tư; xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) chuyên môn kỹ thuật và nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ CTKT.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá đúng thực trạng CTKT; nghiên cứu đổi mới phương thức ĐBKT cho VKTB, một trong các nhiệm vụ được Quân khu chú trọng đẩy mạnh là công tác quy hoạch, đầu tư nâng cấp hệ thống kho kỹ thuật, trạm, xưởng sửa chữa các cấp, nhằm tạo bước đột phá về cơ sở bảo đảm kỹ thuật. Ngành đã tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân khu triển khai có hiệu quả chương trình thực hiện NQ382; quy hoạch, xây dựng hệ thống kho tàng kỹ thuật giai đoạn 2010 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đảm bảo chính quy, thống nhất, liên hoàn từ cấp Quân khu đến các đơn vị, địa phương gắn với xây dựng căn cứ hậu cần – kỹ thuật trong KVPT các cấp và theo phương án tác chiến của Quân khu.

 Để đạt hiệu quả thiết thực, Ngành Kỹ thuật Quân khu đã chú trọng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho từng đơn vị, ưu tiên những hạng mục thiết thực phục vụ CTKT của đơn vị và bảo đảm kỹ thuật trên các hướng chiến dịch, các đơn vị chủ lực, tỉnh biên giới, đơn vị ở địa bàn trọng điểm… Đến nay, hệ thống kho tàng, trạm, xưởng cấp chiến dịch, chiến thuật trong toàn Quân khu đã được đầu tư cơ bản cả về quy mô và chất lượng đáp ứng với yêu cầu bảo đảm và sửa chữa theo phân cấp. Các cơ quan, đơn vị tích cực huy động mọi nguồn lực, nhất là phát huy nội lực và khai thác nguồn ngân sách địa phương để đầu tư củng cố, nâng cấp toàn diện các cơ sở bảo đảm kỹ thuật theo hướng cơ bản, thống nhất, đồng bộ, đúng quy chuẩn, phù hợp với thế bố trí lực lượng và tác chiến phòng thủ Quân khu.

Cục Kỹ thuật đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác khảo sát, quy hoạch, nâng cấp cơ sở BĐKT các cấp, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Quân khu và quy hoạch phát triển KT-XH gắn với tăng cường QP-AN trên từng địa bàn; huy động, khai thác nguồn ngân sách địa phương tăng cường nguồn lực cho CTKT, đảm bảo nhiệm vụ động viên công nghiệp.

Năm qua, cùng với làm tốt công tác tiếp nhận, cấp phát, điều chuyển, thu hồi VKTBKT theo quy định, ngành Kỹ thuật Quân khu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ VKTBKT theo phân cấp. Chú trọng nâng cao chất lượng sửa chữa tại chỗ; phát huy năng lực của các trạm, xưởng trên các hướng chiến dịch; kết hợp chặt chẽ giữa sửa chữa tại chỗ với sửa chữa cơ động; ưu tiên sửa chữa, đồng bộ VKTBKT cho các đơn vị đủ quân, đơn vị binh chủng, các tỉnh biên giới, các đồn Biên phòng và VKTBKT làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, cứu hộ cứu nạn… Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ “Giờ kỹ thuật”, “Ngày kỹ thuật”, thực hiện tốt việc bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VKTBKT bảo đảm đúng định kỳ, quy trình công nghệ, trong đó chú trọng sử dụng công nghệ vật liệu mới trong niêm cất, bảo quản, nhất là đối với các loại VKTBKT đặc chủng; tăng cường công tác kiểm định, kiểm tra việc quản lý, sử dụng VKTBKT ở các cấp.

Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được cấp ủy, chỉ huy các cấp chú trọng quan tâm. Việc phổ biến thông tin khoa học kỹ thuật quân sự, nhất là tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, tiếp cận với các loại VKTBKT mới được duy trì thường xuyên; đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ vào thực tế, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác bảo quản, bảo dưỡng sửa chữa VKTBKT, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu trao Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

Ngành Kỹ thuật luôn quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ CBNV chuyên môn kỹ thuật và đẩy mạnh xây dựng chính quy ngành; tập trung xây dựng đội ngũ CBNV chuyên môn kỹ thuật có bản lĩnh chính trị vững vàng, từng bước chuẩn hóa về trình độ, tay nghề; chú trọng phát triển đội ngũ thợ đầu ngành ở các cơ sở bảo đảm kỹ thuật cấp Quân khu, nhân viên, thợ kỹ thuật giỏi ở đơn vị cơ sở, đơn vị ở vùng sâu, vùng xa và thợ sửa chữa VKTBKT thế hệ mới; gắn quy hoạch, đào tạo với sử dụng chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, bảo đảm nguồn kế cận vững chắc. Đến nay, đội ngũ CBNV chuyên môn kỹ thuật của Quân khu đã có sự phát triển về mọi mặt, trên 70% cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học trở lên; 100% cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị có trình độ đại học và trên đại học, có năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và điều hành nghiệp vụ CTKT vững vàng; đội ngũ nhân viên kỹ thuật giỏi một nghề, biết nhiều nghề, có thể thay thế, kiêm nhiệm công việc cho nhau khi cần thiết.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và triển khai đồng bộ các biện pháp, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng nên CTKT trong LLVT Quân khu những năm qua đã đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Năm 2017, các chỉ tiêu CTKT của Quân khu luôn đạt và vượt kế hoạch từ 3 đến 5%.

Cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì xây dựng chính quy ngành, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chất lượng tốt và đồng bộ VKTBKT cho các nhiệm vụ thường xuyên cũng như SSCĐ của LLVT Quân khu và xây dựng KVPT theo hướng toàn diện có trọng tâm, trọng điểm, Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật luôn chú trọng xây dựng Đảng bộ Cục TSVM gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD; thực hiện hiệu quả CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; duy trì nền nếp, chất lượng các mặt công tác; thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá (“Huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu”, “Tổ chức, biên chế và cải cách hành chính”, “Xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật”), chất lượng công tác huấn luyện được nâng lên, tham gia hội thao, hội thi đều giành được các giải cao; có  86,4% tổ chức đảng và 97,48% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ Cục đạt TSVM. Năm 2017, Cục Kỹ thuật và Kho K5 vinh dự được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua”, 5 tập thể được tặng Danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, 37 tập thể đạt Danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, 317 cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân khu và chỉ huy Cục Kỹ thuật Quân khu khen thưởng.

Phát huy kết quả đã đạt được, Ngành Kỹ thuật Quân khu tiếp tục phát huy truyền thống “Chủ động – Sáng tạo – Tự lực – Tự cường” tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về CTKT; chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai đồng bộ, toàn diện, chất lượng các mặt công tác; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đẩy mạnh thực hiện NQ382 gắn với CVĐ50 và các PTTĐ Quyết thắng; bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chất lượng tốt VKTBKT cho LLVT Quân khu trong mọi tình huống.

                            Đại tá NGUYỄN THANH LIÊM
Ủy viên BCH Đảng bộ Quân khu, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *