Thứ sáu Ngày 17 Tháng 09 Năm 2021, 03:05:29

Nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ xe ô tô hệ I

Ngày đăng: 25/03/2021

Hiện nay, xe ô tô hệ I có trong biên chế của Quân khu chiếm khoảng 50% tổng số xe. Để góp phần hoàn thành nhiệm vụ, một trong những biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn Ngành Xe-Máy là chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ (BD, SC, ĐB) xe ô tô hệ I, góp phần thiết thực vào việc nâng cao hệ số kỹ thuật, độ tin cậy trong khai thác sử dụng xe – máy, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện của LLVT Quân khu.

bảo dưỡng kỹ thuật xe – máy ở Đại đội 17, Bộ Tham mưu Quân khu.


Phần lớn các xe hệ I có trong biên chế của Quân khu có niên hạn sử dụng từ 20 năm trở lên, đã qua sửa chữa nhiều lần nên tình trạng kỹ thuật xuống cấp và thiếu đồng bộ, các chi tiết, cụm chi tiết trên xe (đặc biệt là các linh kiện bán dẫn, các chi tiết bằng cao su, nhựa, hợp kim nhôm) hết niên hạn sử dụng, dễ mục nát, khả năng phục hồi và bảo đảm vật tư thay thế gặp rất nhiều khó khăn. Một số cụm, chi tiết mang tính đặc thù xe quân sự phục vụ cho chức năng của xe kéo pháo, kéo khí tài trên thị trường khan hiếm phải sử dụng các loại vật tư có tính năng tương đương thay thế. Bên cạnh đó, địa bàn Quân khu rộng, địa hình chủ yếu là rừng núi, đường giao thông đi lại không thuận lợi, nhiều đơn vị ở xa cơ sở sửa chữa nên việc đưa xe – máy đi sửa chữa, đồng bộ không hiệu quả, gây tốn kém, do đó phần lớn là phải tổ chức sửa chữa cơ động, chính vì vậy gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức triển khai thực hiện.
Trước những khó khăn đó, ngay sau khi nhận được chỉ tiêu bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ do trên bảo đảm, Phòng Xe – Máy đã chủ động tham mưu với Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Thủ trưởng Cục Kỹ thuật đưa vào Chỉ lệnh công tác kỹ thuật hằng năm, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của chỉ huy cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Công tác chỉ huy, chỉ đạo được triển khai chặt chẽ từ cấp Quân khu đến đơn vị. Ban chỉ đạo các cấp thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời qua từng giai đoạn cũng như sau khi hoàn thành kế hoạch. 
Phòng Xe – Máy với chức năng cơ quan chuyên ngành, trên cơ sở hướng dẫn của Cục Xe – Máy (TCKT) và kết quả khảo sát tình trạng kỹ thuật, khả năng thực tế của đơn vị xây dựng kế hoạch tổng thể trình Tư lệnh Quân khu phê duyệt, trong đó xác định rõ nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, cơ sở sửa chữa, phương thức sửa chữa và tổ chức sử dụng lực lượng cũng như các yêu cầu đề ra. Hướng dẫn chi tiết, cụ thể trong đó thống nhất quy trình bảo dưỡng, sửa chữa tổng thể; chỉ rõ nội dung, yêu cầu kỹ thuật của việc BD, SC, ĐB đối với tất cả các cụm, hệ thống trên xe, đồng thời thường xuyên bám sát, chỉ đạo các đơn vị kịp thời giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn phát sinh về kỹ thuật, công tác bảo đảm vật tư giúp cho các đơn vị thực hiện đúng tiến độ.
Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, tỷ mỷ. Chủ động trong công tác bảo đảm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ đáp ứng kịp thời cho việc thực hiện kế hoạch. Tổ chức triển khai chặt chẽ, tiến hành BD, SC, ĐB tất cả các xe đủ nội dung, đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật, chấp hành nghiêm các quy định về công tác BD, SC, ĐB. Công tác hiệp đồng, phối hợp trong công việc giữa các đơn vị cũng như với cơ quan nghiệp vụ được duy trì tốt. Chính vì vậy đã kịp thời giải quyết tốt những khó khăn nảy sinh. 
Để bảo đảm chất lượng BD, SC, ĐB xe ô tô, công tác giám sát, kiểm tra chất lượng được duy trì ở từng công đoạn trong quá trình sửa chữa, công tác nghiệm thu các cấp tiến hành đúng trình tự các bước theo quy định, như: Thành lập tiểu ban kỹ thuật giúp việc cho Ban chỉ đạo có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện nội dung, chấp hành quy trình công nghệ, chất lượng sửa chữa đồng bộ và việc duy trì công tác kiểm tra chất lượng của từng đơn vị ngay trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đồng thời giúp các đơn vị kiểm tra các thông số kỹ thuật của các cụm, hệ thống mà đơn vị không đủ điều kiện thực hiện. Cơ quan kỹ thuật các đơn vị đã duy trì tốt việc thường xuyên tiến hành công tác giám sát và kiểm tra chất lượng BD, SC, ĐB; tiến hành kiểm tra, nghiệm thu chất lượng sửa chữa từng công đoạn, từng xe và toàn bộ, ghi chép đầy đủ kết quả kiểm tra vào biên bản và phiếu kiểm tra của từng xe. Đơn vị tổ chức khắc phục các thiếu sót trước khi triển khai các nội dung tiếp theo.
Công tác nghiệm thu chất lượng được tổ chức triển khai chặt chẽ ở các cấp. Trên cơ sở hướng dẫn của Cục Xe – Máy và các tiêu chuẩn ngành đối với từng chủng loại xe, Ngành Xe – Máy hướng dẫn cụ thể quy trình, nội dung và yêu cầu công tác nghiệm thu giúp Hội đồng nghiệm thu cấp đơn vị, cấp Quân khu thực hiện đúng trình tự, đánh giá đúng chất lượng công tác BD, SC, ĐB.
Từ năm 2006 đến 2020, Quân khu tập trung BD, SC, ĐB  cho gần 600 xe ô tô các loại. Sau BD, SC, ĐB, các xe được đồng bộ đầy đủ các cụm, chi tiết và hệ thống theo đúng kết cấu, các thông số kỹ thuật cơ bản của động cơ, hệ thống truyền lực và các hệ thống thuộc gầm xe, hệ thống điện… đều đạt tiêu chuẩn theo quy định của từng chủng loại, các xe qua chạy thử cũng như theo dõi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị sau bảo dưỡng, sửa chữa đều hoạt động tốt. Qua nghiệm thu đánh giá chất lượng tất cả các xe sau BD, SC ĐB đều bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật, đạt tiêu chuẩn xe cấp 2.
Đại tá NGÔ PHÚC LÂM, Trưởng phòng Xe – Máy

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *