Thứ tư Ngày 08 Tháng 07 Năm 2020, 02:53:03

Một số thủ tục hành chính được giải quyết tại bộ phận một cửa các cấp.

Ngày đăng: 18/11/2019

QK2- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, xã. (Bộ phận một cửa các cấp).

Theo đó, có 36 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ được tổ chức thực hiện tại bộ phận một cửa các cấp.

Về thẩm quyền giải quyết của Bộ Quốc phòng có 14 TTHC thuộc 5 lĩnh vưc: Động viên Quân đội; Bảo hiểm xã hội: Dân quân, tự vệ; Nghĩa vụ quân sự và Chính sách được tổ chức tại cấp xã gồm: Đăng ký và xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ phương tiện là cá nhân); Giải quyết chế độ hưu trí hằng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000; trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết; trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết; đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung; đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị; đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi hoặc chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc, học tập; đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng; đăng ký miễn gọi nghĩa vụ quân sự thời chiến; thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế có đủ từ 20 năm trở lên phục vụ trong Quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; thủ tục giải quyết chế đội trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lưởng như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975; trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế có đủ từ 20 năm trở lên phục vụ trong Quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng đã từ trần)…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, ngoài những TTHC được phê duyệt trong Danh mục, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của địa phương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất với các Bộ, cơ quan ngang Bộ để đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận một cửa các cấp những TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC. Trường hợp không thống nhất được với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Quyết định của Thủ trướng Chính phủ, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các địa phương tổ chức thực hiện nghiêm quy định. Chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chức năng bảo đảm cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan ngành dọc được cử ra làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp; tổ chức thực hiện có hiệu quả việc giải quyết TTHC; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những Bộ, Ngành thực hiện không nghiêm, không đúng theo quy định.

Quyết định 1291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 07/10/2019.

NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *