Chủ nhật Ngày 05 Tháng 02 Năm 2023, 06:48:15

MỜI CỘNG TÁC BÁO XUÂN QUÝ MÃO

Ngày đăng: 14/11/2022

QK2 – Báo Quân khu 2 là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 – Tiếng nói của Lực lượng vũ trang và Nhân dân Tây Bắc. Chào xuân mới, Báo Quân khu 2 xuất bản số đặc biệt Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới và phát triển”.

Tòa soạn mong nhận được những tác phẩm phản ánh hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân khu; tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại trên địa bàn; giáo dục truyền thống cách mạng… Thông tin kết quả hoạt động của cán bộ, chiến sĩ các cơ quan đơn vị trên tất cả các mặt công tác, trọng tâm là công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật… Phản ánh hiệu quả thực hiện các phong trào thi đua, công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị, giúp dân xóa đói, giảm nghèo; bảo tồn, lưu giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, đặc trưng tiêu biểu của vùng Tây Bắc; nêu gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm sáng tạo.… Tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái của các thế lực thù địch; phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Bạn đọc gửi tác phẩm về Báo Quân khu trước ngày 02/12/2022; gửi trực tiếp về địa chỉ Báo Quân khu 2, HT: 3NB – 20 Phú Thọ hoặc gửi vào thư điện tử: baoqk2@gmail.com.

Báo Quân khu 2 rất mong nhận được sự cộng tác của các đồng chí và các bạn.

BAN BIÊN TẬP

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.