Thứ sáu Ngày 07 Tháng 10 Năm 2022, 02:44:05

Lục Yên: Hậu cần quân đội làm theo lời Bác

Ngày đăng: 19/12/2020

Thấm nhuần lời dạy của Bác về tầm quan trọng của công tác hậu cần trong quân đội, những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Lục Yên đã chú trọng triển khai thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Công tác hậu cần quân đội luôn được cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Lục Yên chú trọng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Công tác hậu cần quân đội luôn được cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Lục Yên chú trọng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

 

Đến nay, phong trào được triển khai sâu rộng trong toàn đơn vị, bảo đảm hậu cần cho quân đội trong mọi tình huống, cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), diễn tập, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, hội thi, hội thao của các cấp…

 

Đảng ủy Quân sự huyện luôn quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, chỉ lệnh hậu cần của Tư lệnh Quân khu, nhiệm vụ của đơn vị về công tác SSCĐ, chính trị tư tưởng, huấn luyện, bảo đảm hậu cần, phương tiện kỹ thuật, hoàn thành các phương án, kế hoạch bảo đảm hậu cần. 

 

Cụ thể, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm hậu cần và tính hiệu quả của các cuộc thi ngành hậu cần. 

 

Công tác giáo dục luôn bám sát nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và thực tiễn hoạt động của đơn vị, gắn hoạt động phong trào thi đua của ngành với Phong trào "Thi đua Quyết thắng” của đơn vị, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, nên đã bảo đảm tốt công tác hậu cần cho các hoạt động thường xuyên và đột xuất, tạo được nhiều chuyển biến tích cực và đồng đều. 

 

Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự huyện cũng làm tốt chức năng tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kiện toàn Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ về công tác bảo đảm hậu cần cho lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương trong mọi tình huống; đề xuất kịp thời những chủ trương biện pháp và triển khai thực hiện các mô hình bảo đảm hậu cần có hiệu quả, làm cơ sở nghiên cứu, phổ biến, nhân rộng trong toàn tỉnh như: làm vườn rau sạch, nuôi gia súc gia cầm, thủy sản, tham gia chương trình kết hợp quân – dân y trên địa bàn đóng quân… 

 

Thấm nhuần lời Bác Hồ căn dặn: "Nếu bộ đội không được bảo đảm các nhu cầu về ăn, mặc, ở, chăm sóc sức khỏe thì dù có quyết tâm đến mấy, tổ chức kỷ luật thế nào cũng không thể có đủ sức lực để hoạt động, để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng", cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện luôn bảo vệ mọi tài sản, cơ sở vật chất kỹ thuật theo đúng chế độ quy định. 

 

Thượng tá Nguyễn Văn Chung – Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: "Đơn vị luôn quan tâm thực hiện tốt Phong trào thi đua "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, thường xuyên kiểm tra, rà soát, bổ sung các kế hoạch bảo đảm hậu cần SSCĐ đúng với quyết tâm tác chiến khu vực phòng thủ của Ban CHQS huyện; duy trì đầy đủ lượng vật chất, phương tiện hậu cần SSCĐ theo đúng quy định”. 

 

Được biết, cùng với việc quan tâm thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua "Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, chủ động khai thác bảo đảm kịp thời, đầy đủ tiêu chuẩn chế độ, định lượng cho cán bộ. Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện thường xuyên tích cực thực hiện kế hoạch tăng gia, tập trung, phát triển vườn, giàn, ao, chuồng, bảo đảm tự túc rau xanh, phát triển đàn gia súc, gia cầm… Kết quả thu hoạch sản phẩm bình quân nhiều năm qua: thịt, cá các loại đạt trên 60%; tự túc rau xanh giáp vụ đạt 65%, rau xanh chính vụ đạt trên 90%…

 

Có thể nói, công tác bảo đảm hậu cần, đặc biệt là chú trọng thực hiện Phong trào thi đua "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” tại Ban CHQS huyện Lục Yên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và tương đối đồng đều, được Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu trong 9/9 huyện, thị, thành phố. Kết quả đó đã đem lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị, góp phần giúp doanh trại chính quy, thêm khang trang, sạch, đẹp; điều kiện ăn, ở, sinh hoạt của bộ đội được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, việc thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nội dung công tác hậu cần quân đội tại Ban CHQS huyện đã góp phần từng bước nâng cao đời sống bộ đội, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

(Theo Báo Yên Bái)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.