Chủ nhật Ngày 29 Tháng 05 Năm 2022, 02:46:58

Lữ đoàn 543 đẩy mạnh thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Ngày đăng: 21/04/2016

QK2 – Với quyết tâm sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, thời gian qua Đảng ủy Lữ đoàn 543 đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ vào nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, gắn với việc đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng. Đây được coi là biện pháp quan trọng, tạo động lực thúc đẩy đơn vị phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn đã đề ra.

Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 17 huấn luyện vượt sông bằng phà GSP.

Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 17 huấn luyện vượt sông bằng phà GSP.

Chúng tôi đến Lữ đoàn 543 trong lúc đơn vị đang tiến hành hội nghị rút kinh nghiệm kết quả tham gia hội thao, hội thi cấp Bộ và Quân khu năm 2016, với kết quả đạt giải Nhất Hội thi nhà để xe – máy tốt các Sư đoàn bộ binh đủ quân và Lữ đoàn binh chủng cấp Quân khu; giải Nhì toàn quân trong hội thao kỹ thuật Công binh năm 2016, đơn vị đã được trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trung tá Trần Văn Bắc, Lữ đoàn trưởng phấn khởi cho biết: Những thành tích trên mới chỉ là bước đầu, còn nhiều nhiệm vụ ở phía trước cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo… Do vậy, hội nghị rút kinh nghiệm sẽ kịp thời biểu dương, đánh giá kết quả đạt được của tập thể, cá nhân; đồng thời tìm ra nguyên nhân hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, để đề ra biện pháp khắc phục cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian tới. Đây cũng chính là chế độ làm việc, một biện pháp, quy trình lãnh đạo sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
Tìm hiểu chúng tôi được biết, quán triệt, cụ thể hóa các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn đã chỉ ra, nghị quyết năm 2016 của Đảng ủy Lữ đoàn xác định: Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai…; trong đó lấy kết quả hội thi, hội thao là thước đo, tạo đột phá nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Do vậy, ngay từ đầu năm 2016, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã có nghị quyết lãnh đạo, xác định các nhiệm vụ, chỉ tiêu, đề ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát thực, cụ thể.
Để nghị quyết đi vào cuộc sống, đem lại chất lượng, hiệu quả cao, Thượng tá Nguyễn Công Phương, UVTV Đảng ủy, Phó Chính ủy Lữ đoàn chia sẻ: Ngay từ những ngày đầu năm 2016 và trong từng quý Đảng ủy Lữ đoàn đều có nghị quyết lãnh đạo, xác định những nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, phân công cấp ủy phụ trách trên từng phần việc theo cương vị chức trách; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn giúp đỡ cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện. Do vậy, những tồn tại, vướng mắc ở cơ sở đã sớm được phát hiện, giải quyết kịp thời, bảo đảm cho nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy và kế hoạch, ý định của người chỉ huy được triển khai, tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Thiếu tá Nguyễn Xuân Việt, UVTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn cũng cho biết: Ngay sau khi có nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của các cấp, cơ quan Chính trị đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, xác định nội dung, chỉ tiêu, thời gian, đối tượng, biện pháp tiến hành cụ thể, tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền thi đua, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thường xuyên quán triệt, phổ biến sâu kỹ nghị quyết, chỉ thị của các cấp, nhất là tình hình nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị; những âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù, xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sỹ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Với phương châm sâu sát, hướng về cơ sở, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Lữ đoàn đã thường xuyên theo sát mọi hoạt động của bộ đội; kịp thời động viên, kiểm tra, hướng dẫn, chỉnh sửa giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ trong từng nội dung, động tác huấn luyện của bộ đội; duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ quản lý, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tham gia hội thao, hội thi ở các cấp đạt kết quả cao.
Điểm nổi bật trong quá trình triển khai, tổ chức nghị quyết ở Lữ đoàn 543 là cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quán triệt, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo gắn với phân công cá nhân phụ trách; phát huy hiệu quả vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tổ chức quần chúng trong đơn vị, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất khắc phục khó khăn; chủ động đổi mới cách nghĩ, cách làm… Do đó, những vấn đề mới, nhiệm vụ khó luôn được cán bộ, chiến sỹ tập trung khắc phục, tổ chức thực hiện có hiệu quả.
Với những kết quả đã đạt được, cùng các biện pháp, cách làm cụ thể, linh hoạt, sáng tạo mà Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 543 đã và đang lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, sẽ là cơ sở, động lực cho đơn vị tiếp tục phát triển vững mạnh toàn diện, vươn lên hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.
Bài, ảnh: VŨ HẢI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *