Thứ ba Ngày 20 Tháng 08 Năm 2019, 05:34:06

Lữ đoàn 168 nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Ngày đăng: 03/02/2019

QK2 – Xác định công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên vì vậy trong năm 2018 vừa qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 168 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Lữ đoàn đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trong đó xác định công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên của đơn vị; từ đó đã tập trung vào việc đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu cho các đối tượng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của tình hình. Các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2018 của Tư lệnh Quân khu; xây dựng đầy đủ, đồng bộ hệ thống văn kiện huấn luyện đúng công tác tham mưu huấn luyện. 
Trước khi bước vào huấn luyện, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn lãnh đạo, chỉ đạo triển khai làm tốt công tác chuẩn bị, ổn định tổ chức biên chế, tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cấp. Theo đó, đơn vị tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Bộ, Quân khu tổ chức; đồng thời tổ chức tập huấn cán bộ từ khẩu (tiểu) đội trưởng đến chỉ huy cơ quan, khung cán bộ huấn luyện chiến sĩ mới và nhân viên chuyên môn đúng kế hoạch, kết quả 100% các lớp đạt khá. Đặc biệt, các đơn vị thường xuyên bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung, phương pháp huấn luyện, làm tốt công tác chuẩn bị mô hình học cụ, giáo án bài giảng, củng cố thao trường, bãi tập… Trước, trong và sau mỗi giai đoạn huấn luyện, Lữ đoàn thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội, nêu cao quyết tâm khắc phục khó khăn, gian khổ, từ đó hăng say học tập, rèn luyện.

Phân đội Pháo BM-21 Lữ đoàn 168 thực hành bắn chiến đấu.

Trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành huấn luyện, các đơn vị luôn đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo. Quá trình huấn luyện thực hiện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại, kết hợp huấn luyện với rèn luyện thể lực từ đó nâng cao khả năng cơ động trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết; triệt để phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện; thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện, bảo đảm thực chất, kịp thời rút kinh nghiệm và có các biện pháp khắc phục những hạn chế, khâu yếu, mặt yếu.
Đặc biệt, quá trình huấn luyện, đơn vị luôn bảo đảm sát đối tượng. Đối với cán bộ, chỉ huy, cơ quan, tập trung bồi dưỡng tổ chức phương pháp huấn luyện, huấn luyện CTTSSCĐ, diễn tập chiến thuật các cấp, công tác TMTC, TMHL, chuyên ngành pháo binh; tổ chức luyện tập CH-CQ 1 bên 2 cấp trên bản đồ (LT-18), chỉ đạo diễn tập chiến thuật cho 3 tiểu đoàn, kết quả khá; tham gia diễn tập DT-18 đạt giỏi, an toàn tuyệt đối. Đối với hạ sĩ quan chỉ huy, coi trọng huấn luyện nắm chắc nội dung, thành thạo phương pháp điều hành luyện tập, sửa tập cho khẩu (tiểu) đội và chức trách nhiệm vụ, chế độ quy định; kết quả huấn luyện hạ sĩ quan chỉ huy đạt giỏi. Nội dung huấn luyện nhân viên chuyên môn, quan tâm huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức trách, là lực lượng nòng cốt trong bảo quản, giữ gìn và khai thác sử dụng VKTB của đơn vị; đồng thời tập trung huấn luyện về kỹ, chiến thuật chiến đấu bộ binh và động tác điều lệnh. Với các phân đội pháo binh, Lữ đoàn tổ chức huấn luyện cho tất cả các đối tượng và các loại pháo được biên chế; thực hiện huấn luyện cơ bản, vững chắc về chuyên ngành pháo binh; huấn luyện, diễn tập chiến thuật các cấp… Tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới chặt chẽ nghiêm túc, kết quả đạt giỏi. 
Huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên, cơ sở để nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ. Chính vì vậy, cùng với việc coi trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, Lữ đoàn thường xuyên làm tốt công tác giáo dục quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ SSCĐ, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; nâng cao cảnh giác, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ trực SSCĐ; thường xuyên kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung và tổ chức luyện tập các phương án, kế hoạch SSCĐ, kết quả 100% đạt khá; xây dựng kế hoạch CTTSSCĐ, kế hoạch PCTT-CHCN, phê chuẩn đầy đủ theo phân cấp; duy trì lượng dự trữ SSCĐ theo đúng quy định; thực hiện nghiêm chế độ cơ động, kiểm tra xe ô tô trực SSCĐ; bảo đảm đầy đủ lực lượng phương tiện sẵn sàng cơ động.
Có thể nói mặc dù còn gặp không ít khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 168 luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Đây chính là tiền đề vững chắc, cơ sở bảo đảm cho đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá NGUYỄN HÙNG SƠN
Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 168

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *