Chủ nhật Ngày 29 Tháng 05 Năm 2022, 04:05:59

“Linh hồn, mạch sống” ở Sư đoàn chủ lực

Ngày đăng: 24/01/2022

QK2 – Sư đoàn 316 là đơn vị chủ lực của Quân khu 2 với nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, SSCĐ và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Năm 2021, đơn vị luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Có được kết quả đó là do Sư đoàn chú trọng triển khai đồng bộ, đổi mới sáng tạo các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) sát với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và hoạt động thực tiễn của bộ đội, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Sư đoàn vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Các cơ quan, đơn vị Sư đoàn 316 thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ trong các nhiệm vụ.

Quán triệt sâu sắc quan điểm “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt Quân đội nhân dân Việt Nam” và nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa hoạt động CTĐ, CTCT là “linh hồn, mạch sống”, nhân tố cơ bản góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của đơn vị, những năm qua, Đảng uỷ, chỉ huy Sư đoàn luôn lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp với phương châm “Ở đâu có hoạt động của bộ đội thì ở đó có hoạt động CTĐ,CTCT”; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, quán triệt sâu kỹ nghị quyết lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên, truyền thống của Quân đội, đơn vị, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân, tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, gắn với các đợt thi đua cao điểm, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm kế hoạch Ngày chính trị, văn hóa tinh thần và Ngày pháp luật hằng tháng, tăng cường trao đổi, đối thoại giữa chỉ huy với đơn vị, cấp trên với cấp dưới, kịp thời giải quyết mọi tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ… Bởi vậy, tình hình tư tưởng đơn vị luôn ổn định, cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, có ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong công tác xây dựng Đảng, Sư đoàn xác định đây là khâu then chốt, quyết định, do vậy, Đảng uỷ Sư đoàn đã lãnh đạo và tổ chức duy trì nghiêm túc, chặt chẽ nền nếp, chế độ, nguyên tắc sinh hoạt Đảng trong toàn Đảng bộ; xây dựng và bám sát quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là cấp chi bộ; trọng tâm là sinh hoạt ra nghị quyết lãnh đạo gắn với tự phê bình và phê bình theo Chỉ thị số 53 của Thường vụ Đảng uỷ Quân khu. Phát huy hiệu quả các mô hình trong công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, như: Mô hình “Tự soi, tự sửa”; “Một đảng viên giúp đỡ 3 nòng cốt, một nòng cốt giúp đỡ 3 quần chúng”…; chú trọng công tác bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng lấy chất lượng làm chính, không chạy theo số lượng; tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, khen thưởng đảng bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của trên (kết quả đánh giá năm 2021, 100% tổ chức cơ sở đảng trong Sư đoàn hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 93% đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; gần 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 96,5% hoàn thành tốt và xuất sắc). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng đối với các tổ chức đảng còn yếu kém, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ còn hạn chế.

Đối với công tác cán bộ, Đảng uỷ Sư đoàn thường xuyên làm tốt công tác quản lý, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất năng lực, phương pháp tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ các cấp, triển khai thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về “Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp” được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX và Đại hội Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XVI, trong đó làm chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp đối với công việc, với đơn vị và với bộ đội; làm tốt công tác quy hoạch, đánh giá, nhận xét đội ngũ cán bộ theo đúng phương châm “điều chỉnh kịp thời”, “khen phê công tâm” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời thực hiện có hiệu quả chính sách cán bộ và hậu phương cán bộ; xét đề nghị nâng lương, thăng quân hàm, cử cán bộ đi đào tạo tại các học viện, nhà trường đúng thủ tục nguyên tắc.

Chấp hành nghiêm chỉ thị, quy định về công tác bảo vệ an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ; duy trì hiệu quả hoạt động của cụm an ninh liên kết khu vực, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các hoạt động của Sư đoàn, nhất là trong các sự kiện chính trị lớn của Đảng, Nhà nước và trong thực hiện các nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, tuyển quân, xuất ngũ… Công tác dân vận, chính sách cũng có nhiều chuyển biến với các PTTĐ “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”…; thực hiện tốt hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, rà soát đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đối tượng chính sách, người có công…, góp phần giữ vững mối quan hệ đoàn kết quân dân.

Trong công tác SSCĐ, huấn luyện, diễn tập các cấp, hội thi, hội thao, đặc biệt là trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19…, hoạt động CTĐ, CTCT luôn là “mũi nhọn tiên phong” trong giáo dục, tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho bộ đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong năm, Sư đoàn đã tổ chức và tham gia nhiều hội thi đạt thành tích cao, tiêu biểu như: Giải Nhất, giải Ba Hội thi Báo cáo viên cấp Quân khu; giải Nhất Cuộc thi video, clip tôn vinh phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; Giải Nhất, giải Ba Hội thi cán bộ đoàn giỏi cấp Quân khu, giải Nhì cấp toàn quân và nhiều thành tích tiêu biểu khác.

Với những giải pháp đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, hoạt động CTĐ, CTCT của Sư đoàn trong năm qua đã và đang tạo tiền đề vững chắc để giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng ở đơn vị, góp phần xây dựng ý chí quyết tâm, củng cố niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng nhận và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đó cũng là nền tảng vững chắc để Sư đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị năm 2022, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá NGUYỄN NGỌC NGÂN, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Sư đoàn 316
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *