Thứ tư Ngày 04 Tháng 08 Năm 2021, 10:31:50

Lãnh đạo xây dựng Sư đoàn 316 VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”

Ngày đăng: 23/07/2020

QK2 – Từ sự chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện,  Sư đoàn 316 đã đạt được những kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020. Trong những năm tới yêu cầu nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, để không ngừng phát huy những thành tựu đạt được, Đảng bộ Sư đoàn 316 xác định triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, toàn diện trong thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025. Thượng tá Nguyễn Ngọc Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 316 đã trao đổi về chủ trương này của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 thi đua huấn luyện giỏi.

Phóng viên (PV): Đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Sư đoàn nhiệm kỳ 2015-2020?

Thượng tá Nguyễn Ngọc Ngân: Đảng bộ Sư đoàn đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi 15/15 mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ, sức cơ động của Sư đoàn được nâng lên toàn diện; trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng trong Sư đoàn luôn được giữ vững; năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được tăng cường, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên được phát huy, dân chủ được mở rộng, nội bộ đoàn kết thống nhất; nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật có chuyển biến tiến bộ; công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ, đời sống của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên; giải quyết tốt mối quan hệ quân dân trên địa bàn. Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Sư đoàn vững mạnh toàn diện đủ khả năng lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

PV: Để có được kết quả vững chắc đó, đồng chí có thể chia sẻ về những kinh nghiệm quý báu được đúc rút từ thực tiễn của Đảng bộ Sư đoàn?

Thượng tá Nguyễn Ngọc Ngân: Thực tiễn quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ Sư đoàn nói chung, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn Sư đoàn nói riêng đã đúc rút và  tích luỹ được nhiều kinh nghiệm quý báu: Quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu sát đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị; chủ động phối hợp nắm, dự báo, đánh giá chính xác tình hình; lãnh đạo toàn diện, đồng bộ, thống nhất lấy xây dựng Đảng bộ Sư đoàn trong sạch vững mạnh, Sư đoàn vững mạnh toàn diện, nâng cao trình độ SSCĐ, khả năng xử trí tình huống là mục tiêu xuyên suốt để giáo dục, huấn luyện bộ đội và rèn luyện đơn vị. Xác định đúng chủ trương, có biện pháp kiên quyết, kịp thời khắc phục khâu yếu, mặt yếu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; giữ vững nguyên tắc trong lãnh đạo, chấp hành nghiêm các quy chế, quy định; thực hiện tốt việc phân công, quy rõ trách nhiệm; thường xuyên giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy. Xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn Sư đoàn có tinh thần tự hào về truyền thống Anh hùng, có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, ý thức trách nhiệm, quyết tâm cao; coi trọng việc bồi dưỡng, rèn luyện toàn diện cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiền phong, gương mẫu, nhất là cán bộ chủ trì. Phát huy tốt vai trò của các tổ chức, lực lượng; quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú…

PV: Từ những kết quả và kinh nghiệm như vậy, phương hướng, mục tiêu lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới (2020-2025) của Đảng bộ Sư đoàn tập trung vào những nội dung nào, thưa đồng chí?

Thượng tá Nguyễn Ngọc Ngân: Nhiệm kỳ mới, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra rất cao, với quyết tâm chính trị, phát huy dân chủ đoàn kết, đồng thuận cao, Đảng bộ Sư đoàn xác định phải tập trung nỗ lực cao nhất để thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025; quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng SSCĐ của Sư đoàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống; công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật đi vào chiều sâu, vững chắc; bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, cơ quan, đơn vị VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”, chất lượng tổng hợp ngày càng cao đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, quyết liệt thực hiện tốt 3 khâu đột phá là: Nâng cao chất lượng huấn luyện; đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý chấp hành pháp luật, kỷ luật; nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp.

PV: Để thực hiện hiệu quả phương hướng, mục tiêu đó, đồng chí cho biết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Đảng bộ Sư đoàn đã và đang tập trung lãnh đạo?

Thượng tá Nguyễn Ngọc Ngân: Kế thừa và phát huy truyền thống “Trung thành, tự lực, đoàn kết, kiên cường, sáng tạo, chiến thắng”, Sư đoàn triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp. Cụ thể là: Quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả các chỉ thị, quy định của các cấp về nhiệm vụ SSCĐ; thường xuyên đổi mới, tạo bước đột phá toàn diện về nâng cao chất lượng huấn luyện; lãnh đạo xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” lên một bước mới vững chắc hơn; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ Sư đoàn trong sạch vững mạnh tiêu biểu, quyết liệt thực hiện khâu đột phá về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng và năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng; đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

NGUYỄN VĂN HIỆP (Thực hiện)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *