Thứ năm Ngày 22 Tháng 02 Năm 2024, 12:09:55

Kỳ 3: Ngày mới trên quê hương Tân Trào

Ngày đăng: 21/08/2015

QK2 – Là xã miền núi của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Tân Trào có gần 50% đồng bào dân tộc Tày sinh sống, đồng bào dân tộc Nùng chiếm 14,8%, dân tộc Dao chiếm 10,8%, dân tộc Kinh chiếm 24,4%… Kinh tế của người dân dựa vào sản xuất nông nghiệp là chủ yếu với số lao động chiếm 86,6%, đời sống đồng bào còn gặp nhiều khó khăn. Phát huy truyền thống quê hương “Thủ đô khu giải phóng – Thủ đô kháng chiến”, lại thêm những đức tính cần cù, chịu thương, chịu khó, ham học hỏi, dám nghĩ, dám làm, đồng bào các dân tộc nơi đây đoàn kết, đồng lòng chung tay xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp…
Trao đổi với ông Trần Đức Hạnh, Chủ tịch UBND xã, chúng tôi được biết: Xuất phát điểm của xã khi bắt đầu triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới thấp, mới đạt 6/19 tiêu chí; cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông, lâm nghiệp với quy mô nhỏ, lẻ; kết cấu hạ tầng còn kém đồng bộ và chưa hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, do đội ngũ cán bộ, công chức xã và ban lãnh đạo thôn còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng nông thôn mới, nên trong quá trình triển khai, thực hiện các tiêu chí có lúc còn lúng túng, chưa đáp ứng được hết các yêu cầu đặt ra.
Qua tìm hiểu chúng tôi còn được biết: Điều kiện tự nhiên của xã chủ yếu là đồi núi (chiếm 75%); diện tích đất trồng lúa và đất trồng màu ít (chỉ chiếm khoảng 10%); dân cư phân bố không tập trung… Do đó việc lập và triển khai thực hiện các quy hoạch, đề án, dự án về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với nâng cao thu nhập của nhân dân gặp nhiều khó khăn; việc áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế của nhân dân còn nhiều hạn chế; công nghiệp và dịch vụ chưa phát triển; sản xuất của nhân dân chủ yếu tập trung vào trồng trọt, chăn nuôi là chính… Chính vì vậy, thu nhập bình quân của người dân mới đạt 8,5 triệu đồng/người/năm (năm 2011); tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn ở mức cao (hộ nghèo chiếm 34,59%; hộ cận nghèo chiếm 38%).

100% các thôn của xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đều có sân thể thao và nhà văn hóa của xã đạt chuẩn.

100% các thôn của xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đều có sân thể thao và nhà văn hóa của xã đạt chuẩn.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã đã huy động sức mạnh của nhân dân hoàn thành nhiều chương trình kế hoạch đề ra. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống nhân dân được cải thiện; an ninh, quốc phòng được giữ vững. Tân Trào hôm nay đã trở thành lá cờ đầu của huyện trong xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế – xã hội. “Để thực hiện đạt các tiêu chí trên, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huyện, chúng tôi đánh giá cao vai trò công tác tuyên truyền của xã để nhân dân nắm rõ về ý nghĩa mục đích, vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó, xác định rõ những tiêu chí do người dân thực hiện và các tiêu chí được Nhà nước đầu tư. Quá trình thực hiện, xã cũng đã đặc biệt coi trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân nên các tầng lớp nhân dân hưởng ứng nhiệt tình” – Ông Lê Hồng Quang, Phó Bí thư huyện uỷ- Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương khẳng định.
Trên cở sở xác định rõ yếu tố then chốt để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, Đảng bộ, chính quyền xã và nhân dân trong xã đã đẩy mạnh công tác xây dựng hạ tầng cơ sở. Với nhiệm vụ hàng đầu là phát triển giao thông và thủy lợi làm nền tảng cho phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa, Đảng bộ xã đã thực hiện đảng viên đi trước, làm trước, làm từ việc nhỏ đến việc lớn. Tiếp theo là các đoàn thể chính trị, lấy cán bộ đi đầu làm gương để vận động nhân dân làm theo. Sau nhiều năm kiên trì thực hiện, xã Tân Trào đã tiến hành bê tông hóa được gần 30 km đường trục thôn, liên thôn, đường ngõ, xóm, đường nội đồng; đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 11 công trình thủy lợi, đập đầu mối và 2,3 km kênh mương… Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của xã hiện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện của nhân dân, thúc đẩy giao thương hàng hóa, thu hút khách du lịch; hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã đến nay đảm bảo nước tưới phục vụ cho trên 113 ha diện tích trồng lúa hai vụ, qua đó góp phần phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của địa phương.
Về Tân Trào hôm nay, đường làng, ngõ xóm đã được bê – tông hóa đến từng gia đình, dẫn lối đến từng thửa ruộng. Nhờ tiếp nhận, sử dụng hiệu quả sự hỗ trợ của Nhà nước cùng với việc huy động nguồn lực tại chỗ, nhất là sự tham gia của người dân, đến nay, xã đã huy động được trên 105.225 triệu đồng để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư quy củ, đồng bộ: Hệ thống trường lớp các cấp học được đầu tư khang trang, cả 3 trường học (THCS, tiểu học và mầm non) của xã đạt tiêu chí trường chuẩn Quốc gia; 95,9% hộ gia đình được sử dụng điện an toàn, thường xuyên; 8/8 thôn đều có sân thể thao và nhà văn hóa của xã đạt chuẩn; 76% hộ gia đình có nhà ở kiến cố, đạt chuẩn theo quy định, không còn hộ gia đình ở trong nhà tạm, nhà dột nát; thu nhập bình quân của xã Tân Trào 16.820.000 đồng/người/năm, vượt 5,1% so với mức thu nhập tối thiểu đạt chuẩn nông thôn mới đối với vùng Trung du miền núi phía Bắc; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã chỉ còn 3,84% và hộ cận nghèo còn 3,01%… Năm 2014, Tân Trào đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, về đích trước một năm theo kế hoạch đã đề ra.

Những ngày thu tháng Tám trên quê hương Tân Trào. Ảnh: NGUYỄN HỒNG

Những ngày thu tháng Tám trên quê hương Tân Trào.
Ảnh: NGUYỄN HỒNG

Từ chỗ có ăn, đủ mặc, xã đã huy động được sự đóng góp của nhân dân đầu tư cho y tế, bảo vệ môi trường, chăm lo xây dựng hệ thống chính trị xã hội, củng cố quốc quốc phòng an ninh… Hiện nay, Tân Trào tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, nâng cao chất lượng mạng lưới y tế cơ sở gắn với công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân; thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Chất lượng hoạt động văn hóa – thông tin cơ sở tiếp tục được quan tâm phát triển và nâng cao, 75% thôn đạt danh hiệu “Làng văn hóa” và 93,1% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về bảo vệ môi trường. Tập trung đầu tư, tổ chức, hướng dẫn nhân dân thực hiện chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt và chất thải chăn nuôi; xã xây dựng 1 bãi rác thải tập trung và 1 lò đốt rác thải của xã; trên 94% hộ gia đình được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh…
Tân Trào giờ đây đã trở thành “lá cờ đầu” của huyện Sơn Dương trên nhiều mặt trong phát triển KT-XH. Những thành tựu đạt được của xã là minh chứng cho sự phấn đầu vươn lên của Đảng bộ và nhân dân “Thủ đô khu giải phóng – Thủ đô kháng chiến” trên bước đường mới; đã và đang tạo bước đột phá cho sự phát triển của một xã thuần nông đi lên bằng chính nguồn nội lực, thế mạnh của địa phương để xóa đói, giảm nghèo bền vững nhất.

VŨ THƯ – ĐĂNG NINH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.