Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 06:09:59

Kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các biểu hiện, vụ việc vi phạm kỷ luật

Ngày đăng: 30/03/2023

QK2 – Ngày 29-3, Sư đoàn 355 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật quý I. Đại tá Cao Hữu Phúc, Phó Sư đoàn trưởng, TMT Sư đoàn chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý, duy trì kỷ luật những tháng đầu năm 2023. Theo đó, ngay từ đầu năm 2023, Thường vụ Đảng uỷ, chỉ huy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý, giáo dục chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn trong đơn vị.

Trong thời gian tới, Sư đoàn tiếp tục tổ chức quán triệt cho mọi quân nhân nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò công tác huấn luyện, quản lý, rèn luyện chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; gắn công tác xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” với huấn luyện, chấp hành Điều lệnh quản lý bộ đội và quản lý kỷ luật. Phát huy vai trò trách nhiệm của cấp uỷ, lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các tổ chức quần chúng trong việc duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn giao thông; trong đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ theo chức trách của cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ cấp trực tiếp quản lý bộ đội; coi trọng tính gương mẫu và khả năng giáo dục, thuyết phục của cán bộ với cấp dưới; thường xuyên nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng, mọi hoạt động của cán bộ, chiến sĩ; quản lý chặt chẽ về quân số, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các biểu hiện, vụ việc vi phạm kỷ luật; kết hợp tốt giữa tuyên truyền, giáo dục với động viên kịp thời các vấn đề phát sinh tư tưởng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ trong Sư đoàn.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.