Thứ ba Ngày 27 Tháng 09 Năm 2022, 02:43:42

Không thể phủ nhận kết quả phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam

Ngày đăng: 19/07/2022

QK2 – Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực (TC) giai đoạn 2012 – 2022. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư và các tham luận đều khẳng định: Qua 10 năm thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về công tác PCTN, TC đã được UBKT Trung ương và Đảng ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, đạt nhiều kết quả rõ rệt, đột phá, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao và các tổ chức quốc tế ghi nhận tích cực. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phần tử xấu vẫn không ngừng chống phá và phủ nhận kết quả PCTN, TC ở Việt Nam; đồng thời muốn lợi dụng kết quả của Hội nghị để chia rẽ nội bộ, bôi nhọ, phá hoại Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN của nước ta.

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện công tác PCTN, TC giai đoạn 2012-2022.

Điển hình như, các thế lực thù địch, phản động luôn phủ nhận và xuyên tạc rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam không coi trọng công tác PCTN, TC…”. Vậy nên, cần phải khẳng định cho các thế lực thù địch hiểu rằng, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng, đẩy mạnh việc PCTN và đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, bộ Luật về công tác PCTN. Thực tế đã cho thấy, tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XI (tháng 5-2012), Ban Chấp hành Trung ương quyết định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về PCTN trực thuộc Bộ Chính trị, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban để chỉ đạo toàn diện công tác PCTN trên phạm vi cả nước. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, BCĐ đã nhiều lần tổ chức Hội nghị toàn quốc về PCTN (năm 2014, 2018 và 2020). Bộ Chính trị (khóa XI) đã ban hành Chỉ thị 50 ngày 7/12/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Tiếp đó, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận Hội nghị lần thứ tư (khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, TC; Quy định số 32 của Bộ Chính trị bổ sung, mở rộng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BCĐ Trung ương để chỉ đạo công tác PCTN và công tác phòng, chống tiêu cực… Những đường lối, chủ trương trên của Đảng là cơ sở để Quốc hội, Chính phủ thông qua luật, pháp lệnh, nghị quyết để đấu tranh PCTN.

Nhìn lại chặng đường 10 năm thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) cho thấy, công tác PCTN, TC đã được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả rõ rệt, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao… Kết quả đạt được trong công tác PCTN, TC thời gian qua đã khẳng định những mục tiêu, quan điểm, chủ trương, giải pháp đúng của Đảng, Nhà nước về PCTN, TC, nhất là chủ trương thành lập BCĐ trực thuộc Bộ Chính trị do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban là hoàn toàn đúng đắn, kịp thời, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Và như vậy, những luận điệu cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không quan tâm đến đấu tranh PCTN là hoàn toàn bịa đặt.

Các thế lực thù địch cho rằng, cuộc đấu tranh PCTN ở Việt Nam chỉ là “đầu voi, đuôi chuột”, không hiệu quả. Điều này hoàn toàn sai trái! Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “Công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực đã trở thành phong trào, xu thế”, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng, đánh giá cao, được các tổ chức quốc tế ghi nhận. Trong 10 năm qua (2012-2022), cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168 nghìn đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Đặc biệt thời gian gần đây, công cuộc PCTN càng trở nên “nóng” hơn sau những sai phạm của Công ty Việt Á. Chỉ sau 6 tháng điều tra hàng loạt sai phạm liên quan đến công ty này đã có hơn 60 cá nhân đã bị khởi tố; trong đó, có cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh, cùng hàng loạt giám đốc CDC (Trung tâm kiểm soát bệnh tật), cán bộ Sở Y tế các tỉnh, thành phố. Điều này cho thấy, PCTN ở Việt Nam hoàn toàn “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” và những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về cuộc đấu tranh PCTN ở Việt Nam là hoàn toàn xuyên tạc, bịa đặt.

Đấu tranh PCTN là một cuộc chiến khó khăn, phức tạp, lâu dài, liên quan đến sự tồn vong của chế độ và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Kết quả tích cực trong đấu tranh PCTN ở Việt Nam thời gian qua và quyết tâm chính trị của Đảng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác PCTN, TC giai đoạn 2012-2022 là cơ sở để Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân ta thêm tin tưởng, quyết tâm trong công tác đấu tranh PCTN, TC; đồng thời là minh chứng rõ ràng, đáp trả sự vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với công cuộc đấu tranh PCTN do Đảng ta lãnh đạo.

VŨ HẢI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.