Thứ bảy,20/10/2018 | 10:56:28 GMT+7

Không ngừng phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành

Ngày đăng: 03/11/2017

Đoàn Văn công Quân khu là một trong những đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp có bề dày truyền thống, được thành lập sớm nhất của Quân đội và toàn quốc. Trong suốt chặng đường 60 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn Văn công Quân khu luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong việc tuyên truyền đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước vào cuộc sống; bồi dưỡng nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý chí chiến đấu, tô thắm truyền thống và phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.
Nhìn lại những năm qua, cấp ủy, chỉ huy Đoàn Văn công Quân khu đã có nhiều chủ trương, biện pháp đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong nghị quyết lãnh đạo định kỳ và chuyên đề, Đoàn luôn xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung, biện pháp quan trọng trong công tác Đảng, công tác Chính trị, là việc làm thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi nhằm xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần trong đơn vị vững mạnh.

Nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Văn công Quân khu biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày truyền thống.

Trong triển khai thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã vận dụng linh hoạt với nhiều biện pháp, hình thức đa dạng, phong phú. Nội dung tập trung vào học tập tư tưởng suốt đời phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng cộng sản, tư tưởng về văn học nghệ thuật, về tấm gương đạo đức mẫu mực cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thành, trung thực, tận tụy với nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị, về phong cách quần chúng, dân chủ của Bác gắn với việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức, thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm. Chú trọng nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên và quần chúng, tạo động lực cho cán bộ đảng viên và quần chúng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và học tập, hoàn thiện phẩm chất đạo đức, nhân cách, lối sống, có nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Cùng với việc làm tốt bước “học tập”, cấp ủy, chỉ huy Đoàn luôn chú trọng đẩy mạnh việc “làm theo” tư tưởng, tấm gương của Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, cụ thể hoá thành tiêu chí đánh giá phẩm chất đạo đức, năng lực của cán bộ đảng viên và quần chúng và các chỉ tiêu của phong trào thi đua quyết thắng gắn với thực hiện tốt các nội dung Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; duy trì nền nếp nguyên tắc tập trung dân chủ trong tự phê bình và phê bình;
Cấp ủy, chỉ huy Đoàn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc quản lý, giám sát rèn luyện đảng viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú theo Quy định 76 của Bộ Chính trị và trong thực hiện 19 điều đảng viên không được làm, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, răn đe, phòng ngừa đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất hiện tượng vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của địa phương nơi đóng quân, địa bàn nơi cư trú.
Trên cơ sở đó, từng cán bộ đảng viên và quần chúng đăng ký thi đua nêu cao tính tiền phong gương mẫu; nói đi đôi với làm, có lối sống trung thực, giản dị, lành mạnh ở mọi lúc mọi nơi. Việc đổi mới phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ đảng viên được thực hiện thông qua việc mở rộng dân chủ, tăng cường đối thoại trực tiếp, thông qua chế độ học tập, công tác cũng như trong đời sống sinh hoạt hằng ngày giữa cấp trên với cấp dưới, giữa cán bộ đảng viên và quần chúng.
Nổi bật trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đoàn Văn công Quân khu là cấp ủy, chỉ huy Đoàn đã chú trọng cụ thể hóa bằng các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, gắn với đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; chú trọng xây dựng nhân tố chính trị tinh thần, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên và quần chúng, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, chủ trì các cấp có phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, đạo đức, lối sống mẫu mực làm tấm gương cho cấp dưới noi theo; đồng thời thường xuyên coi trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương người tốt, việc tốt; tạo sức mạnh tổng hợp, có sức lan tỏa sâu rộng, kịp thời cổ vũ, động viên nghệ sĩ, diễn viên hăng say rèn luyện, học tập, sáng tạo nghệ thuật và cống hiến tài năng
Phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng và trưởng thành, trước yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới, Đoàn Văn công Quân khu chú trọng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt lời dạy của Bác kính yêu: “Để làm tròn nhiệm vụ cao quý của mình, văn nghệ sĩ cần phải rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, giữ gìn thái độ khiêm tốn; phải thật sự hòa mình với quần chúng, cố gắng học tập chính trị, trau dồi nghề nghiệp; phải hết lòng giúp đỡ thanh niên, làm cho văn nghệ nước nhà ngày càng thêm trẻ, thêm xuân…”. Ghi nhớ lời dạy của Người, cán bộ, đảng viên, nghệ sĩ, diễn viên, nhân viên Đoàn Văn công Quân khu ra sức tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, say mê, yêu nghề, xây dựng Đoàn Văn công Quân khu ngày càng trưởng thành và lớn mạnh, xứng đáng với truyền thống Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại tá TRẦN VĂN TUẤN, Chính trị viên Đoàn Văn công QK

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *