Thứ tư Ngày 04 Tháng 08 Năm 2021, 09:55:47

Khoa Khoa học xã hội và nhân văn “quyết thắng”

Ngày đăng: 18/11/2019

QK2 – Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) – Trường Quân sự Quân khu gồm hai tổ bộ môn: Bộ môn Lý luận Mác-Lênin và Bộ môn CTĐ, CTCT.  Đối tượng học viên đào tạo của Khoa nhiều và đa dạng; có giai đoạn 40 đối tượng, mỗi đối tượng có chương trình, mục tiêu yêu cầu đào tạo riêng, một số đối tượng liên kết ở các tỉnh nên giáo viên phân tán để thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cán bộ giáo viên chủ trì, có kinh nghiệm trong Khoa thường xuyên thay đổi; một số giáo viên được đào tạo qua chuyên ngành sư phạm. Yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi có giáo viên phải giảng dạy môn không đúng chuyên ngành đào tạo hoặc một số giáo viên giảng dạy 2-3 môn học cho một số đối tượng học viên… Các đối tượng học viên là cán bộ, con em đồng bào các dân tộc ít người chiếm tỷ lệ cao, khác nhau về trình độ nhận thức, văn hóa, dân tộc, tôn giáo… Những khó khăn, bất cập trên đặt ra cho chỉ huy, đội ngũ cán bộ, giáo viên trong Khoa những suy nghĩ, trăn trở, làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đào tạo?

Cán bộ, giáo viên khoa KHXH&NV trao đổi nội dung bài giảng.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bên cạnh nghị quyết thường kỳ, Chi bộ Khoa đã ra nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, xác định nhiều chủ trương, biện pháp bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

Căn cứ vào nội dung, chỉ tiêu biện pháp thi đua trong từng giai đoạn, từng nhiệm vụ, Khoa đã tiến hành giáo dục, quán triệt đến 100% cán bộ, giáo viên nhận thức rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ; đảm bảo quán triệt, phủ sóng toàn diện, chất lượng ở tất cả các đối tượng học viên; phân công giáo viên trong Khoa phụ trách các lớp, các đối tượng đào tạo. Giao chỉ tiêu về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học cho tổ bộ môn và từng giáo viên; trên cơ sở đó, từng cán bộ, giáo viên đăng ký thi đua theo nhiệm vụ, mục tiêu yêu cầu đào tạo của các đối tượng được phụ trách.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức; tài là văn hóa, chuyên môn, đức là chính trị”; trong các phong trào thi đua, Khoa đều gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; động viên phong trào “tự học, tự rèn, tiếp thu cái mới, cái hay trong giáo dục đào tạo”. Vì thế, nhiều năm nay, các giáo viên trong Khoa đã chủ động học tập nâng cao trình độ về lý luận chính trị, kiến thức chuyên sâu về các môn được phân công đảm nhiệm, đặc biệt là tiếp thu công nghệ thông tin để áp dụng trong đổi mới phương pháp dạy học tích cực, phù hợp với từng đối tượng học viên. Bên cạnh đó, tạo điều kiện về phương tiện thông tin để 100% giáo viên thuận lợi cập nhật khai thác, chọn lọc thông tin phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Mặt khác, Khoa thường xuyên duy trì tập huấn, bồi dưỡng giáo viên nhất là giáo viên mới như việc thông qua bài giảng, sinh hoạt chuyên môn, hoạt động phương pháp. Khi có những bài giảng mới, đề tài cần đầu tư trí tuệ thì Khoa tập trung đội ngũ giáo viên bàn bạc, trao đổi, hiến kế cả về nội dung và phương pháp, từ đó giáo viên vững tâm khi lên lớp. Tham gia các cuộc thi giáo viên dạy giỏi các cấp để nâng cao trình độ. Chủ động đề nghị Quân khu cử giáo viên đi thực tế ở các đơn vị chủ lực và địa phương và tham dự các cuộc diễn tập KVPT các cấp để gắn lý luận và thực tiễn trong bài giảng.

Bên cạnh đó, môi trường sư phạm trong Khoa đảm bảo dân chủ, cởi mở, đoàn kết, người có kinh nghiệm truyền thụ cho giáo viên trẻ chưa có kinh nghiệm. Nhiều giáo viên chủ động xung phong đảm nhiệm thêm nội dung, đối tượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

Từ năm 2014-2019, 5 năm liên tục Khoa đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, Chi bộ Khoa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 5 lượt cán bộ giáo viên đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”, 11 lượt giáo viên dạy giỏi các cấp. Khoa đã nghiên cứu 8 đề tài khoa học đưa vào ứng dụng trong thực tiễn.

Những thành tích trên là sự ghi nhận của các cấp đối với phong trào thi đua của tập thể Khoa KHXH-NV. Từ kết quả đó, những năm tới, Khoa tiếp tục quán triệt nhiệm vụ, cụ thể hóa thành nghị quyết, kế hoạch và biện pháp thi đua của cấp mình, thi đua dạy tốt, học tốt hoàn thành tốt. Đội ngũ cán bộ, giáo viên trong Khoa thực hiện đúng phương châm: “Lý luận phải sắc bén, thông tin cập nhật và thực tiễn phong phú”; tập thể giáo viên đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cả trong nghề nghiệp và cuộc sống.

TRIỆU XUÂN TRƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *