Thứ hai Ngày 25 Tháng 01 Năm 2021, 10:41:26

Khẳng định vai trò nòng cốt của Lực lượng vũ trang Quân khu

Ngày đăng: 27/06/2020

QK2 – Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra trong không khí “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới”. Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận nhiều ý kiến tâm huyết nêu bật những thành tích, kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ qua, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm quý báu được đúc rút từ thực tiễn khẳng định vai trò nòng cốt của LLVT Quân khu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, bảo vệ Tổ quốc, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Có thể khẳng định, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các tỉnh trên địa bàn Quân khu kịp thời cụ thể hoá và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia.

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 – 2025 do Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trình bày đã nhấn mạnh: Đảng ủy Quân khu thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng Quân đội, củng cố QP-AN trên địa bàn; tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị địa phương đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; gắn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với QP-AN. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, “thế trận lòng dân” vững chắc. Chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng SSCĐ của LLVT Quân khu ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ khẳng định: Công tác quốc phòng, quân sự luôn được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu, trong đó đã tập trung xây dựng phòng thủ Quân khu, khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Kịp thời đề xuất chủ trương, biện pháp bố trí, sắp xếp dân cư, triển khai các đề án, dự án kinh tế, quốc phòng khu vực biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, vùng trọng điểm về quốc phòng, an ninh; phối hợp với các lực lượng giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, bảo vệ an toàn các sự kiện lớn của đất nước và địa phương; làm tốt công tác dân vận; tham gia tích cực, hiệu quả trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó quân, dân.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh.

Hà Giang là tỉnh vùng cao, biên giới địa đầu cực Bắc của Tổ quốc có vị trí địa lý, chính trị, quân sự chiến lược trọng yếu về quốc phòng, an ninh của Quân khu và cả nước, gồm 10 huyện, 1 thành phố với 193 xã, phường, thị trấn (trong đó có 7 huyện, 34 xã giáp biên giới); có 106/193 xã, 3/11 huyện trọng điểm về quốc phòng, an ninh… Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang Đặng Quốc Khánh cho biết: Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tiềm lực về quốc phòng trong khu vực phòng thủ sát với đặc điểm của tỉnh miền núi, biên giới. Các đảng bộ, đơn vị lực lượng vũ trang xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các lực lượng công an, quân sự, biên phòng. Công tác xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ được thực hiện đồng bộ ở các cấp. Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang thường xuyên được xây dựng, củng cố, ổn định tổ chức biên chế; lực lượng dân quân tự vệ xây dựng vững mạnh, rộng khắp; lực lượng dự bị động viên xây dựng tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 75%. Hoàn thành xuất sắc các cuộc diễn tập các cấp, nội dung, phương pháp, hình thức có nhiều đổi mới. Công tác tập huấn, huấn huyện, tuyển quân, tuyển sinh quân sự thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, chất lượng tốt.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Văn Sơn.

Là tỉnh miền núi, biên giới, Điện Biên nằm phía Tây Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược, trọng yếu về quân sự, quốc phòng trên địa bàn Quân khu cũng như trên phạm vi quốc gia. Tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với hai quốc gia, trong đó phía Tây và Tây Nam giáp nước CHDCND Lào, phía Tây Bắc tiếp giáp với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Trong những năm qua, các hoạt động đối ngoại của tỉnh Điện Biên, đặc biệt là đối ngoại quốc phòng đã được quán triệt, triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực, mang lại những đóng góp tích cực, quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng an ninh của tỉnh và góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Văn Sơn cho biết: Công tác đối ngoại quốc phòng của tỉnh Điện Biên được triển khai tích cực, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Hệ thống đường biên, mốc giới tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc trên địa bàn ổn định, các dấu hiệu nhận biết đường biên rõ ràng; việc thực hiện công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào đã tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới các bên trong quá trình tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới; duy trì quan hệ hữu nghị, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với lực lực lượng biên giới phía Bạn để kịp thời nắm bắt thông tin và phối hợp giải quyết các vụ việc phát sinh trên tuyến biên giới, nhất là trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đại tá Nguyễn Hữu Trung, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu.

Trước thực trạng, đại dịch Covid-19 đã và đang diễn biến hết sức phức tạp, tác động sâu sắc đến đời sống chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam nói riêng, thế giới nói chung. Với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, “chống dịch như chống giặc”, LLVT Quân khu đã thể hiện rõ vai trò xung kích đi dầu, là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đại tá Nguyễn Hữu Trung, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu chia sẻ: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo Ban chỉ đạo KVPT tỉnh, huyện tham mưu với lãnh đạo địa phương vận dụng cơ chế điều hành đã thực hiện trong các cuộc diễn tập trước đó, phát huy vai trò của Hội đồng cung cấp, huy động “4 tại chỗ”, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bảo đảm chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả, không để lây chéo trong khu cách ly và trong điều trị. Quân khu đã thành lập các tổ phòng, chống dịch cơ động (tổ chức 34 điểm/18 đơn vị và triển khai 200 giường bệnh ở 2 bệnh viện Quân y 109 và Quân y 6; điều động tổ cơ động phòng, chống dịch tham gia tăng cường cho tỉnh Vĩnh Phúc, Lai Châu… làm tốt công tác bảo đảm cho các khu cách ly…). Cán bộ, chiến sĩ luôn phát huy tinh thần trách nhiệm; đặc biệt là cán bộ Ngành Y đã hy sinh tình cảm riêng tư, thậm chí cả tính mạng, làm việc ở những nơi nguy hiểm (có những đồng chí cán bộ nữ 3 tháng không về nhà để hoàn thành nhiệm vụ được giao). Từ những kết quả trên đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kiềm chế dịch bệnh nói chung và dịch Covid-19 nói riêng; được toàn dân ghi nhận, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” được tỏa sáng.

Thượng tá Nguyễn Văn Xuân, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316.

Thực tế cho thấy, những năm qua, công tác phối hợp giữa cơ quan, đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương, công an, biên phòng và các lực lượng khác trong công tác nắm tình hình địa bàn luôn được phát huy, từ đó LLVT Quân khu đã xử trí kịp thời có hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Thượng tá Nguyễn Văn Xuân, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316 cho rằng: Công tác ứng phó với các tình huống an ninh phi truyền thống, nhất là phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, luôn được các cơ quan, đơn vị chủ động và đạt hiệu quả cao, đặc biệt là nhiệm vụ phòng chống bão, lũ, cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn (Trong nhiệm kỳ qua, LLVT Quân khu đã huy động 88.850 lượt cán bộ, chiến sĩ, 1.588 lượt phương tiện tham gia cùng cấp ủy chính quyền địa phương phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai), giúp nhân dân ổn định cuộc sống, địa phương phát triển kinh tế xã hội. Riêng Sư đoàn 316, từ năm 2015 đến nay, đơn vị có 7 đợt trực tiếp được tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, cháy nổ trên địa bàn 3 tỉnh (Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai) với hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và 210 lượt phương tiện tham gia. Sư đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao.

Trung tá QNCN Nguyễn Thị Lan Anh, Ban Phụ nữ Quân khu.

Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cấp, các tổ chức quần chúng luôn được củng cố vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, với nhiều phong trào, mô hình thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Trung tá QNCN Nguyễn Thị Lan Anh, Ban Phụ nữ Quân khu bộc bạch: Đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên các tổ chức quần chúng có tri thức, đạo đức, sức khỏe, sống có lý tưởng niềm tin, thường xuyên tham mưu, đề xuất và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, như: “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”; "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", “Phụ nữ Quân khu đoàn kết – sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” được cụ thể hóa thành các mô hình thiết thực (“Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Câu lạc bộ thanh niên với văn hóa giao thông”, “Kết nối trái tim”, “Nhà kho kiểu mẫu”, “Đoàn viên công đoàn làm kinh tế giỏi”, “Ca trực kiểu mẫu”, “5 phút lắng đọng”, “Yêu thương và chia sẻ”…). Thông qua đó tạo sức lan tỏa lớn, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, có nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng. Trong thời gian 5 năm qua đã có 378 tập thể và 646 cá nhân cán bộ, đoàn viên, hội viên được các cấp khen thưởng, là minh chứng sống động nhất, sự ghi nhận, đánh giá cao của cấp ủy, chỉ huy các cấp về vai trò xung kích của các tổ chức quần chúng trong tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội.

Có thể khẳng định, với sự chủ động, sáng tạo, Đảng bộ Quân khu tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, đã tạo động lực mạnh mẽ động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, vươn lên. Đây là nền tảng, cơ sở quan trọng để LLVT Quân khu tiếp tục nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong tình hình mới, viết tiếp truyền thống “Trung thành – Tự lực – Đoàn kết – Anh dũng – Chiến thắng”.

NGÂN CHÂU

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *