Thứ hai Ngày 28 Tháng 09 Năm 2020, 01:16:25

“Khẳng định tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền, LLVT và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn Quân khu”

Ngày đăng: 27/06/2020

QK2 – Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu thay mặt cấp ủy, chính quyền và Nhân dân 9 tỉnh trên địa bàn Quân khu phát biểu chào mừng và tặng hoa chúc mừng Đại hội. Báo Quân khu trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

Kính thưa Đại hội!

Hôm nay, trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ Quân khu 2 long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Về dự Đại hội, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 9 tỉnh trên địa bàn Quân khu, tôi xin kính chúc các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Kính thưa các đồng chí!

Trong nhiệm kỳ qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ VIII; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các tỉnh trên địa bàn Quân khu kịp thời cụ thể hoá và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia.

Công tác quốc phòng, quân sự được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu, trong đó đã tập trung xây dựng phòng thủ Quân khu, khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Kịp thời đề xuất chủ trương, biện pháp bố trí, sắp xếp dân cư, triển khai các đề án, dự án kinh tế, quốc phòng khu vực biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, vùng trọng điểm về quốc phòng, an ninh; phối hợp với các lực lượng giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, bảo vệ an toàn các sự kiện lớn của đất nước và địa phương; làm tốt công tác dân vận; tham gia tích cực, hiệu quả trong phòng, chống, khắc phục hậu quả  thiên tai, dịch bệnh với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó quân, dân.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, lực lượng vũ trang Quân khu được xây dựng vững mạnh toàn diện; chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sãn sàng chiến đấu ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống; công tác xây dựng Đảng được chú trọng lãnh đạo toàn diện, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng được nâng lên, cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế phát triển khá; tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân gần 7%/năm; chương trình nông thôn mới được đẩy mạnh; văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục được nâng lên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; các chính sách giảm nghèo được triển khai thực hiện hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, nhất là ở các huyện nghèo; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả; khối đại đoàn kết các dân tộc được giữ vững và phát huy, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội, tạo thành nguồn sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trên địa bàn Quân khu.

Những kết quả đạt được trên đây đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Quân ủy Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền, LLVT và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn Quân khu.

Thay mặt cấp uỷ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn Quân khu, xin chúc mừng những kết quả mà Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Kính thưa Đại hội!

Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, thời gian qua, Đảng ủy Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân sự các tỉnh, thành phố gắn với phát động các phong trào thi đua sôi nổi trong toàn  lực lượng với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ Quân khu lần thứ VIII, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Có thể khẳng định rằng, cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong khu vực Tây Bắc.

Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân khu, củng cố khối đoàn kết vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc, là dịp để các địa phương đóng góp, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quân khu. Quán triệt phương châm của Đại hội là “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới”, chúng tôi thống nhất và đồng thuận cao sẽ phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp vào thành công của Đại hội.

Kính thưa các đồng chí! Kính thưa Đại hội!

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là sự tác động, ảnh hưởng của các thách thức an ninh phi truyền thống. Đất nước ta sau gần 35 năm đổi mới đã khẳng định vị thế và uy tín cao trên trường quốc tế, củng cố niềm tin, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, “phi chính trị hoá” Quân đội. Các phần tử chống đối chính trị tiếp tục lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, kích động, biểu tình, gây mất ổn định chính trị – xã hội. Trên địa bàn Quân khu, các thế lực thù địch tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền đạo trái pháp luật, kích động di cư tự do, tập hợp lực lượng, âm mưu thành lập “Nhà nước Mông”; các loại tội phạm xuất hiện ngày càng tinh vi; tình hình thiên tai, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp…

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn Quân khu sẽ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, hướng tới mục tiêu "Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện; làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ các tỉnh và phòng thủ Quân khu vững chắc; góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Tổ quốc, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn".

Một lần nữa, xin kính chúc các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *