Thứ hai Ngày 29 Tháng 05 Năm 2023, 10:12:27

Khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên dự khuyết khóa XIII

Ngày đăng: 06/02/2023

Chiều 5/2, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chiều 5/2, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban Chỉ đạo lớp học; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo lớp học tới dự.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng ta xác định, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng cho đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững.

Chính vì vậy, Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII lần này có nhiều đổi mới về nội dung chương trình, tổ chức lớp học. Đặc biệt là việc lựa chọn 29 chuyên đề bao quát nhiều nội dung quan trọng gắn với những vấn đề căn bản, cốt lõi trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XIII về xây dựng Đảng và Nhà nước, về phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người Việt Nam, về an ninh, quốc phòng và đối ngoại, về khoa học, lãnh đạo quản lý trong bối cảnh mới. Ban chỉ đạo lớp học mời những nhà lãnh đạo, quản lý cấp cao của Đảng và Nhà nước trực tiếp tham gia biên soạn, giảng dạy và thảo luận.

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Có thể nói, Chương trình bồi dưỡng rất cần thiết đối với đối tượng học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước. Các đồng chí là những cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược, giữ trọng trách quan trọng trong các cơ quan Trung ương, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, rất nhiều công việc của cơ quan địa phương đang cần các đồng chí, song để hoàn thành tốt chương trình lớp học, tôi đề nghị các đồng chí khắc phục mọi khó khăn, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế của lớp học, các quy định của học viện, học tập một cách chủ động và sáng tạo, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ của lớp học đề ra”.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải phát biểu tại lễ khai giảng.

Thay mặt 20 Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng tham gia lớp bồi dưỡng, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải cho biết: “Là Ủy viên dự khuyết, bên cạnh việc phải luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trên mỗi cương vị được giao thì còn phải thực sự có ý thức và nỗ lực không ngừng học tập rèn luyện, phấn đấu trau dồi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, phương pháp và đặc biệt là bản lĩnh công tác. Điều đó chỉ có được qua việc tích cực học hỏi tại các hội nghị, sinh hoạt của Trung ương, trong quá trình lăn xả vào thực tiễn công việc, học hỏi ở các đồng chí lớp trước và không thể thiếu là các chương trình bỗi dưỡng được xây dựng, tổ chức chủ động, tập trung và bài bản”./.

(Theo vov.vn)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.