Thứ hai Ngày 28 Tháng 09 Năm 2020, 11:59:21

Kế hoạch phòng thủ dân sự cấp huyện, cấp xã được quy định như thế nào?

Ngày đăng: 26/09/2019

Câu hỏi: Kế hoạch phòng thủ dân sự cấp huyện, cấp xã được quy định như thế nào?
Trả lời: Tại khoản 6 Điều 6 Nghị định số 02/2019/ NĐ-CP quy định kế hoạch phòng thủ dân sự cấp huyện như sau:
a) Căn cứ kế hoạch phòng thủ dân sự cấp tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, Cơ quan quân sự cấp huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự cấp huyện, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký gửi cơ quan quân sự cấp tỉnh thẩm định; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;
b) Căn cứ kế hoạch phòng thủ dân sự cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp huyện xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự của cơ quan, đơn vị, gửi cơ quan quân sự cấp huyện thẩm định; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
Tại khoản 7 Điều 6 Nghị định số 02/2019/ NĐ-CP quy định kế hoạch phòng thủ dân sự cấp xã như sau:
Cơ quan quân sự cấp xã chủ trì xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự cấp xã, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký gửi cơ quan quân sự cấp huyện thẩm định; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

MAI BẢO HƯNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *