Thứ năm Ngày 24 Tháng 09 Năm 2020, 09:21:40

Họp đoàn kiểm tra kết quả phổ biến giáo dục pháp luật

Ngày đăng: 10/08/2020

QK2- Sáng 10 – 8, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Quân khu, đoàn kiểm tra kết quả phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2020 đã tổ chức hội nghị để thống nhất nội dung, phương pháp kiểm tra ở các cơ quan, đơn vị.

Họp đoàn kiểm tra kết quả phổ biến giáo dục pháp luật.

Trước khi quán triệt mục đích, yêu cầu hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn đã khái quát những nét cơ bản trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PBGDPL những năm qua; khẳng định rõ do làm tốt công tác PBGDPL, nên tỷ lệ vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước trong LLVT Quân khu hàng năm đều giảm rõ rệt, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ của LLVT Quân khu…

Kiểm tra lần này nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác PBGDPL ở các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu; phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến, tấm gương, cách làm sáng tạo, hiệu quả công tác PBGDPL từ cơ sở; kịp thời rút kinh nghiệm những tồn tại hạn chế để tiếp tục tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PBGDPL, góp phần làm giảm thiểu vi phạm kỷ luật, pháp luật trong LLVT Quân khu năm 2021 và những năm tiếp theo.

Các đại biểu thảo luận đề nghị bổ sung thêm thành phần kiểm tra; đề xuất nội dung, thời gian, phương pháp, quan điểm kiểm tra. Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn nhấn mạnh về công tác chuẩn bị trước khi tiến hành kiểm tra thực tế; đặc biệt là nội dung, thời gian và phương pháp tiến hành kiểm tra, bảo đảm chặt chẽ, công khai, dân chủ, đánh giá khách quan, chính xác. Gắn công tác kiểm tra với chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị; bảo đảm an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch Covid – 19. Kết hợp kiểm tra kết quả PBGDPL với kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết các cấp trong thời gian qua.

Tin, ảnh: VĂN THI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *