Thứ năm Ngày 02 Tháng 07 Năm 2020, 04:41:49

Hội thảo khoa học “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị tư tưởng và ý nghĩa hiện thực”

Ngày đăng: 18/05/2019

Sáng 17-5, Học viện Chính trị tổ chức Hội thảo khoa học “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị tư tưởng và ý nghĩa hiện thực”. Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tới dự.

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện; PGS, TS Nguyễn Văn Thế, Phó giám đốc Học viện.

Hội thảo khoa học “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị tư tưởng và ý nghĩa hiện thực”

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo phát biểu tại hội thảo.

Báo cáo đề dẫn hội thảo do Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo trình bày, khẳng định: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô giá, có giá trị tư tưởng và ý nghĩa hiện thực sâu sắc; là văn kiện lịch sử đặc biệt, gần như một “Cương lĩnh chính trị”. Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo nhấn mạnh: 50 năm triển khai thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang. Hiện nay, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, tạo ra những tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành tựu có ý nghĩa chiến lược qua hơn 30 năm đổi mới khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển tất yếu của lịch sử. Thành tựu và những kinh nghiệm, bài học đúc kết từ thực tiễn tạo tiền đề quan trọng để đất nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới… Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện những lời căn dặn tâm huyết, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc có giá trị và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để chúng ta bày tỏ lòng tri ân, kính trọng  Người – một con người vĩ đại đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc và phong trào cộng sản, công nhân quốc tế; để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc lịch sử và giá trị to lớn của những nội dung trong bản Di chúc của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; đánh giá lại những kết quả qua chặng đường 50 năm thực hiện Di chúc của Người; tiếp tục bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa những căn dặn của Người đối với Đảng và nhân dân ta. 

Hội thảo khoa học “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị tư tưởng và ý nghĩa hiện thực”
Quang cảnh hội thảo.

Với tinh thần làm việc khách quan, dân chủ, khoa học, Hội thảo khoa học “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị tư tưởng và ý nghĩa hiện thực” đã hoàn thành chương trình, nội dung, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Ban tổ chức đã nhận được hơn 100 bài tham luận của các vị tướng lĩnh, nhà khoa học, các đồng chí ở các cơ quan Bộ Quốc phòng, các đơn vị, học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội. Hội thảo đã luận giải làm rõ bối cảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Di chúc bất hủ; tập trung làm rõ 50 năm qua, kể từ ngày bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên được công bố, cho tới nay, những giá trị tư tưởng, giá trị lý luận và thực tiễn của văn kiện quý giá này vẫn còn nguyên giá trị. Hội thảo đã phân tích, luận giải tư tưởng, đạo đức, phong cách của nhân tâm vĩ đại, cuộc đời vĩ đại, của một con người vĩ đại được thể hiện trong Di chúc bất hủ. Một số tham luận hội thảo đã làm rõ việc triển khai thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi Người qua đời, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và tương lai phát triển bền vững của dân tộc Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam. Hội thảo đã khẳng định đẩy mạnh đấu tranh, phê phán các quan điểm tư tưởng sai trái, thù địch, xuyên tạc, phủ nhận giá trị tư tưởng và ý nghĩa hiện thực trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Đây là hội thảo khoa học lý luận chính trị có ý nghĩa thiết thực, là cơ sở để nghiên cứu, khẳng định sức sống mãnh liệt, giá trị trường tồn những tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện trong Di chúc thiêng liêng; đồng thời, vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam…

(Theo QĐND Online)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *