Thứ hai Ngày 28 Tháng 09 Năm 2020, 01:47:39

HỎI – ĐÁP VỀ LUẬT QUỐC PHÒNG NĂM 2018

Ngày đăng: 19/03/2019

Câu hỏi: Quân sự là gì?

Trả lời:

Tại khoản 3 Điều 2 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định:

Quân sự là hoạt động đặc biệt của xã hội về xây dựng lực lượng vũ trang, đấu tranh vũ trang, trong đó Quân đội nhân dân làm nòng cốt.

Câu hỏi: Chiến tranh nhân dân là gì?

Trả lời:

Tại khoản 4 Điều 2 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định:

Chiến tranh nhân dân là cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện, lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Câu hỏi: Thế trận quốc phòng toàn dân là gì?

Trả lời:

Tại khoản 5 Điều 2 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định:

Thế trận quốc phòng toàn dân là việc tổ chức, triển khai, bố trí lực lượng, tiềm lực quốc phòng trên toàn bộ lãnh thổ theo kế hoạch thống nhất, phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc để ngăn ngừa, đối phó thắng lợi với mọi âm mưu và hoạt động chống phá của thế lực thù địch, sẵn sàng chuyển đất nước từ thời bình sang thời chiến.

Câu hỏi: Phòng thủ đất nước là gì?

Trả lời:

Tại khoản 6 Điều 2 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định:

Phòng thủ đất nước là tổng thể các hoạt động tổ chức, chuẩn bị và thực hành về chính trị, tinh thần, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, quân sự, an ninh, đối ngoại để bảo vệ Tổ quốc.

ĐẶNG QUỐC ĐẠT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *