Thứ bảy,20/10/2018 | 11:56:34 GMT+7

Hiệu quả từ thực hiện Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương

Ngày đăng: 03/11/2017

Với định hướng đúng, quyết tâm cao và biện pháp sát, đúng, Đảng ủy Quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo LLVT Quân khu thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Công tác hậu cần của Quân khu có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống của bộ đội không ngừng được nâng lên. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, học tập, công tác và chăm sóc sức khỏe cho bộ đội có bước phát triển vững chắc…

Thu hoạch bí cao sản tại Trung đoàn 98, Sư đoàn 316.

Ngay sau khi có Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ, nhân viên ngành Hậu cần để từ đó nhận thức đúng vị trí, vai trò quan trọng của công tác hậu cần (CTHC) cũng như những khó khăn, thách thức, cùng các chủ trương, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương. Đảng ủy Quân khu xây dựng Kế hoạch số 67-KH/ĐU; chỉ đạo Cục Hậu cần Quân khu xây dựng Kế hoạch 847/KH-CHC về công tác hậu cần giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo, cụ thể hóa thực hiện với lộ trình, nội dung, chỉ tiêu, biện pháp trên từng mặt công tác. Trong đó, tập trung đột phá vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm của CTHC, phù hợp với đặc điểm địa bàn và nhiệm vụ của LLVT Quân khu.
Những năm qua, CTHC Quân khu đã đạt được kết quả toàn diện, vững chắc; hiệu quả, chất lượng các mặt bảo đảm hậu cần tiếp tục được nâng lên; các mục tiêu, chỉ tiêu CTHC đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ngành Hậu cần Quân khu đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp xây dựng nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả CTHC. Bên cạnh đó, Quân khu đã tập trung chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tốt nhất cho nhiệm vụ SSCĐ và nhiệm vụ đột xuất. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Hữu Trung, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu cho biết: Ngành Hậu cần Quân khu đã bám sát các nhiệm vụ, khảo sát các căn cứ hậu cần chiến dịch; rà soát, bổ sung các văn kiện hậu cần tác chiến, phòng chống thiên tai, đồng thời duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ và lượng vật chất hậu cần dự trữ SSCĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đặc biệt, ngành Hậu cần Quân khu đã bảo đảm tốt trong các nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh, huyện, diễn tập động viên, diễn tập chiến thuật, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn…
Quân khu đã chỉ đạo ngành Hậu cần và Bộ CHQS các tỉnh tích cực tham mưu, phối hợp với các địa phương xây dựng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng cung cấp KVPT. Hiện nay, đã có 9/9 tỉnh, 88/88 huyện, thị, thành phố trên địa bàn Quân khu kiện toàn, xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng cung cấp KVPT. Ngoài ra, Quân khu đã chủ động phối hợp, chỉ đạo bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ đột xuất.
Nổi bật trong thực hiện Nghị quyết 623 đối với ngành Hậu cần Quân khu 5 năm qua đó là, trong quy hoạch doanh trại, bảo đảm thống nhất, chính quy, xanh, sạch, đẹp. Đến nay, Quân khu đã hoàn thành quy hoạch tổng thể mặt bằng doanh trại. Các công trình xây dựng mới được đầu tư đều tuân thủ chặt chẽ các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; bảo đảm chất lượng, đúng công năng sử dụng. Theo Thượng tá Nguyễn Anh Ngọc, Trưởng phòng Doanh trại Quân khu, Quân khu xác định công tác quy hoạch doanh trại phải đi trước một bước, do đó các đơn vị lập quy hoạch, rà soát quy hoạch phải chọn phương án tối ưu, báo cáo cơ quan Quân khu thẩm định và trình Tư lệnh Quân khu phê duyệt. Do làm tốt công tác quy hoạch ngay từ đầu nên nhiều cơ sở, doanh trại được quy hoạch tổng thể đẹp, có phân khu chức năng rõ ràng, hợp lý, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và địa hình đóng quân của từng loại hình đơn vị.
Công tác tăng gia sản xuất (TGSX) có nhiều chuyển biến một bước căn bản cả về quy mô, năng xuất, chất lượng và hiệu quả; bảo đảm phương châm “Cơ bản, ổn định, lâu dài” và bảo đảm vệ sinh môi trường, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. Bên cạnh đó, chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội được nâng lên, tỷ lệ quân số khỏe thường xuyên giữ vững và vượt chỉ tiêu đề ra.
Có được những kết quả trên, Quân khu luôn quan tâm bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo cho đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần với phương châm lấy huấn luyện tại chỗ kết hợp với đào tạo cơ bản ở các nhà trường; lấy tập huấn, diễn tập, hội thi, hội thao các cấp để bồi dưỡng kinh nghiệm. Mặt khác, công tác nghiên cứu khoa học hậu cần đã được triển khai, áp dụng trong huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ, mang lại hiệu quả thiết thực.
Những năm tới, ngành Hậu cần Quân khu chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao đời sống bộ đội, tiếp tục xây dựng tiềm lực, thế trận hậu cần nhân dân rộng khắp, vững chắc trong KVPT, góp phần tích cực vào việc nâng cao sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu; chú trọng xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp VMTD; đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, tạo động lực nâng cao chất lượng CTHC, bảo đảm cho LLVT Quân khu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.
Bài, ảnh: VĂN DƯƠNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *