Thứ sáu Ngày 30 Tháng 09 Năm 2022, 04:10:24

Hiệu quả phong trào thi đua “ba nhất”

Ngày đăng: 03/11/2017

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua…”, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn 39 (Bộ Tham mưu Quân khu) đã thực hiện hiệu quả công tác thi đua khen thưởng và đạt được những kết quả thiết thực. Đơn vị trở thành lá cờ đầu trong phong trào thi đua của Bộ Tham mưu.

Chủ nhiệm Hóa học Quân khu kiểm tra công tác huấn luyện tại Tiểu đoàn 39.

Tiểu đoàn 39 có nhiệm vụ chủ yếu là huấn luyện, SSCĐ, bảo đảm phòng hóa cho hoạt động tác chiến trên địa bàn Quân khu, làm nòng cốt trong việc phòng chống vũ khí huỷ diệt lớn, sẵn sàng tham gia khắc phục sự cố hóa chất độc xạ, môi trường trên địa bàn và huấn luyện chiến sĩ mới… thực hiện nhiệm vụ gặp không ít khó khăn, nhưng với sự đoàn kết, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn chủ động, quyết tâm thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị luôn gắn phong trào thi đua quyết thắng với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Hằng năm, cấp ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã lãnh đạo quán triệt, phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như triển khai đăng ký giao ước thi đua tới 100% tập thể, cá nhân; kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua thường xuyên với các phong trào thi đua cao điểm, đột kích; thực hiện chỉ tiêu thi đua gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo khí thế sôi nổi rộng khắp. Sau mỗi đợt thi đua đều tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm chặt chẽ, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu tạo nên động lực mạnh mẽ trong việc khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Với những kết quả đạt được, Tiểu đoàn liên tục đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Đảng bộ được tặng giấy khen đạt “Trong sạch vững mạnh” và nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng; đơn vị SSCĐ cao, hoàn thành tốt các nhiệm vụ ứng cứu, khắc phục sự cố nhà máy Z121, diễn tập ứng cứu kho K28; kết quả kiểm tra huấn luyện ngày càng cao; nền nếp chính quy, kỷ luật được giữ vững; cảnh quan đơn vị luôn sáng-xanh-sạch-đẹp.
Đặc biệt, trước nhiệm vụ kiểm tra toàn diện và tham gia hội thi Phòng hóa toàn quân năm 2017 vừa qua, thời gian đầu cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị có nội dung chưa tốt, chất lượng chưa cao. Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã đánh giá, xác định nguyên nhân sau đó đi đến quyết tâm phải lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ này. Cụ thể, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã tập trung lãnh đạo và tổ chức phát động phong trào thi đua đột kích như “Tháng hành động cao điểm”, thi đua “3 nhất”. Quá trình thực hiện, luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, có nền nếp, chất lượng, hiệu quả. Nổi bật là, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; chú trọng đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức thi đua; triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng như nhiệm vụ kiểm tra toàn diện và nhiệm vụ tham gia hội thi Phòng hóa toàn quân năm 2017. Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ đã thống nhất về nhận thức, thấm nhuần truyền thống, thấy rõ vinh dự và trách nhiệm của bản thân để tạo động lực, quyết tâm mạnh mẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thông qua thực hiện phong trào thi đua đột kích, đơn vị đã đạt được những kết quả cao như kiểm tra toàn diện đạt giỏi; tham gia hội thi Phòng hóa toàn quân đạt giải Ba toàn đoàn, 1 giải Nhất của Tổ tiêu tẩy, 1 giải Ba của Tổ quân y và 7 cá nhân được khen thưởng. Đó là thành tích tốt nhất mà Tiểu đoàn đạt được qua các kỳ tham gia hội thi từ khi thành lập.
Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới Tiểu đoàn tiếp tục phấn đấu đưa công tác thi đua khen thưởng đi vào chiều sâu, tạo động lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đó, đơn vị tiếp tục đổi mới toàn diện các khâu, các bước tổ chức thi đua, tập trung vào quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong xây dựng đơn vị VMTD.
Bài, ảnh: HƯƠNG LINH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.