Thứ ba Ngày 27 Tháng 09 Năm 2022, 02:04:02

Hiệu quả công tác dân vận ở Đoàn KT-QP 345

Ngày đăng: 19/07/2022

QK2 – Nằm trải dài trên vùng biên cương, Đoàn KT-QP 345 đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và những bài học kinh nghiệm “Bám đất, giữ làng” và giờ đây điều đó luôn được bộ đội Đoàn KT-QP 345 áp dụng vào thực tiễn “Bốn cùng với nhân dân”. Các anh đã bám trụ và cùng đồng hành với cấp ủy, chính quyền các địa phương và tầng lớp nhân dân các dân tộc nơi đây phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn, tạo thành sức mạnh đại đoàn kết dân tộc bảo vệ vững chắc vùng biên cương của Tổ quốc.

Cán bộ Đoàn KT-QP 345 tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng cho nhân dân trong vùng dự án Khu KT-QP Bát Xát, Lào Cai.

Từ thực tiễn yêu cầu, nhiệm vụ, Đoàn KT-QP 345 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn, thường xuyên tích cực đổi mới nội dung, phương thức vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa bộ đội với nhân dân; động viên nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trong Khu Kinh tế – Quốc phòng Bát Xát (tỉnh Lào Cai).

Trong những năm qua, Đoàn KT-QP 345 luôn hoạt động tích cực trong tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật Nhà nước và đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, bám sát cơ sở, địa bàn, nắm chắc tình hình, động viên, sẻ chia, kịp thời tham mưu, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ người dân trong vùng dự án; tổ chức xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình kinh tế, hoạt động hiệu quả các dự án nhằm hỗ trợ người dân trong Khu KT-QP: Xây trường học, công trình giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, công trình nước sạch… Từ năm 2021 đến nay, Đoàn KT-QP 345 đã hỗ trợ xây nhà “tình quân dân” cho 6 hộ dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, Đoàn KT-QP 345 còn thường xuyên nâng cao hiệu quả, phát huy tốt vai trò của đội quân công tác; đội quân chiến đấu và đội quân lao động, sản xuất của lực lượng vũ trang trong xây dựng thế trận lòng dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Mục tiêu đến năm 2025, tiếp tục triển khai quy hoạch xây dựng và phát triển Khu KT-QP Bát Xát để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có trong khu vực, phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Xây dựng điểm dân cư mới và tổ chức bố trí, sắp xếp lại dân cư để ổn định cuộc sống cho đồng bào, tạo thêm nhiều thôn bản dọc tuyến biên giới từng bước ổn định phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới.

Đoàn KT-QP 345 luôn là lực lượng nòng cốt đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hành dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội; xây dựng  mối quan hệ mật thiết giữa quân đội với nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới… Trong đó tiếp tục phát huy vai trò công tác dân vận, sức mạnh khối đại đoàn kết; thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc.

Bài, ảnh: TRỊNH BÌNH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.