Thứ năm,17/01/2019 | 00:26:40 GMT+7

“Hết sức tiết kiệm trong công việc làm ăn và trong dịp tết, phải tránh lãng phí sức người, tránh lãng phí thời gian và tiền của. Chớ vì được mùa mà ăn tiêu phí phạm”

Ngày đăng: 01/02/2018

Là nội dung “Lời kêu gọi đồng bào nông dân tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm”, đăng trên Báo Nhân dân, số 1045, ngày 14 tháng 1 năm 1957; trong thời điểm đồng bào nông dân vừa gặt xong một vụ mùa tốt, kết thúc một cách tháng lợi kế hoạch năm 1956; đang tiên hành vụ Đông Xuân, mở đầu kế hoạch năm 1957.

Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên tầm quan trọng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đối với kế hoạch của nhà nước; là nhiệm vụ chủ yếu nhằm tăng cường lương thực để xây dựng hậu phương miền Bắc vững chắc cho tiền tuyến miền Nam đánh giặc. Tuy buổi đầu đã thu được kết quả tốt, nhưng phía trước đang còn rất nhiều khó khăn trong sản xuất. Từ đó mà quyết tâm khắc phục khó khăn, làm thật tốt và đầy đủ, kip thời những việc mà chính quyền đã chỉ ra.

Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào và chiến sĩ thực hiện khẩu hiệu “Thực túc binh cường” và hàng ngày Bác thường dành thời gian tăng gia sản xuất. ( Ảnh tư liệu)

Thực hiện lời kêu gọi của Người, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhân dân miền Bắc hăng hái thi đua sản xuất, đổi công giúp nhau cấy lúa chiêm, mở rộng đất trồng ngô, khoai, tích trữ lương thực; phát triển chăn nuôi lợn, gà, trâu, bò; trồng cây công nghiệp (cây bông). Đồng thời, tích cực thực hành tiết kiệm trong công việc, nhất là trong dịp tết; chủ động chống hạn, chống rét, đoàn kết, tương trợ giúp nhau vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tích trong sản xuất, góp phần xứng đáng vào công cuộc củng cố miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà.

Quán triệt, thực hiện lời kêu gọi của Người, Cục Nông bình của Quân đội đã tích cực tham mưu cho Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng quản lý, điều hành các đơn vị quận đội thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế, bảo đảm một phần lương thực; đồng thời, từ quân nhu, quân giới đến vận tải đều thực hành tiết kiệm, góp phần đóng góp của cải, lương thực, đáp ứng kịp thời cho nhiệm vụ chiến đau giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Lời kêu gọi của Người năm ấy đến hôm nay vẫn là tài liệu có giá trị, được Đảng ta quán triệt, vận dụng sáng tạo trong sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quán triệt, thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương khóa XI về “Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Thường vụ QUTW đã ban hành Chỉ thị số 771-CT/QU về “Tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực và thực hiện nếp sống văn minh trong Quân đội”; là cơ sở để mỗi cán bộ, đảng viên và quân chủng trong toàn quân, tiếp tục học tập và làm theo Bác Hồ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; tích cực tham gia các chương trình, dự án xóa đói, giảm nghèo; chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm cho nhân dân được hưởng thụ ngày một tốt hơn thành quả của công cuộc đối mới, xây dụng và phát triển đất nước.

BÁO QUÂN KHU 2

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *