Thứ bảy,20/10/2018 | 11:29:02 GMT+7

Góp phần bảo vệ vững chắc vùng biên cương Tổ quốc

Ngày đăng: 04/05/2017

Nhằm phát huy sức mạnh của đồng bào các dân tộc trong việc quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia, những năm qua, Đồn Biên phòng Mù Cả đã phối hợp chặt chẽ với xã Mù Cả (huyện Mường Tè) triển khai hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2013 – 2016”. Qua đó, nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn, góp phần bảo vệ vững chắc vùng biên cương Tổ quốc.

Mù Cả là xã biên giới của huyện Mường Tè với diện tích tự nhiên 38.338,53ha, có đường biên giới dài 5,663km giáp với Trung Quốc. Toàn xã có 481 hộ/2.086 khẩu gồm 9 bản với 3 dân tộc cư trú đan xen, trong đó dân tộc Hà Nhì chiếm 98%. Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách đầu tư phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn lên đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc được nâng lên, quốc phòng – an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại được mở rộng. Tuy nhiên, Mù Cả vẫn là xã đặc biệt khó khăn, cơ sở hạ tầng chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ văn hóa và nhận thức của Nhân dân không đồng đều. Do vậy, tình trạng vi phạm pháp luật của một phận Nhân dân do nhận thức và chưa hiểu biết pháp luật vẫn còn diễn ra. Bên cạnh đó, trên địa bàn xã hoạt động di cư tự do từ nơi khác vào địa bàn, kéo theo tuyên truyền đạo trái pháp luật vẫn còn diễn biến phức tạp… Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác tuyên truyền PBGDPL cũng như vận động quần chúng Nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, gắn với bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Mù Cả tuyên truyền PBGDPL cho người dân trong xã.

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Mù Cả tuyên truyền PBGDPL cho người dân trong xã.

Đồng chí Pò Khừ Xá – Chủ tịch UBND xã Mù Cả cho biết, PBGDPL là công cụ quan trọng trong quá trình thực thi pháp luật, là yếu tố góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy, hàng năm, UBND xã quan tâm xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 – 2016. Trong đó, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín phục vụ cho việc tuyên truyền PBGDPL cho Nhân dân khu vực biên giới, cũng như việc phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn xã. Vì vậy, thời gian qua các già làng, trưởng bản và người có uy tín trên địa bàn đã tham gia tích cực và đem lại hiệu quả thiết thực. Đội ngũ già làng, người có uy tín đã tổ chức được 121 buổi/2.299 lượt người tham gia với các nội dung tuyên truyền như: Luật Biên giới Quốc gia; Nghị định 34/2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Việt Nam; Luật Cư trú, Luật Hôn nhân gia đình; không tin, không nghe theo các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch… Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên các hoạt động truyên truyền đạo trái pháp luật ở đồng bào Hà Nhì không còn; tội phạm về ma túy, tệ nạn xã hội… trên địa bàn từng bước được đẩy lùi, ngăn chặn.

Cùng với cấp ủy, chính quyền và đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mù Cả cũng góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân biên giới. Thiếu tá Trần Văn San – Chính trị viên Đồn Biên phòng Mù Cả cho biết, xác định “tư tưởng không thông, vác bình tông cũng nặng”, hàng năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn chú trọng tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai toàn diện các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, công tác tuyên truyền luôn được Ban Chỉ huy đơn vị quan tâm triển khai thực hiện. Đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với đoàn thể, lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng trong quần chúng Nhân dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Luật Biên giới quốc gia; Luật An ninh quốc gia; Luật Quốc phòng; 3 văn kiện pháp lý về quản lý biên giới trên đất liền giữa Việt Nam – Trung Quốc; công tác phòng, chống tội phạm, vận động Nhân dân không tham gia tiếp tay buôn lậu, vượt biên trái phép, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 Quá trình tuyên truyền, cán bộ chiến sỹ, tuyên truyền viên của Đồn đều đưa ra nhiều ví dụ thực tế xảy ra tại địa phương làm dẫn chứng để người dân dễ hiểu, dễ nhớ. Đồng thời, phát thêm báo, tờ rơi, tờ gấp cho bà con Nhân dân nắm rõ hơn nội dung của các luật, hạn chế tới mức thấp nhất về vi phạm pháp luật trong cán bộ và Nhân dân. Ngoài ra, đơn vị còn tham mưu cho chính quyền xã thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT – TTg năm 2015 của Chính phủ về phong trào Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới Quốc gia. Đến nay, trên địa bàn xã đã có 6 tập thể và 23 cá nhân tham gia vào phong trào, đã thành lập được các tổ an ninh tự quản tại 9/9 bản… Phong trào quần chúng Nhân dân đấu tranh phòng chống, tố giác tội phạm được phát huy; các vụ việc được quần chúng Nhân dân cung cấp cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Từ đó đã xử lý hiệu quả, kịp thời, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn.

Đồng chí Pò Khừ Xá – Chủ tịch UBND xã Mù Cả cho biết thêm, sau khi triển khai thực hiện Đề án Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 – 2016, nhận thức của quần chúng Nhân dân trong xã được nâng lên, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển kinh tế của địa phương; Nhân dân yên tâm làm ăn sản xuất, ổn định cuộc sống.

Nhờ chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền PBGDPL đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân, tránh được việc phạm tội do thiếu hiểu biết; ngăn ngừa vi phạm pháp luật và phạm tội. Việc chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân tại địa phương có bước phát triển; góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương. Đồng bào các dân tộc chung tay cùng lực lượng biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

(Theo BLC)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *