Thứ tư Ngày 10 Tháng 08 Năm 2022, 09:18:00

Giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích (*)

Ngày đăng: 21/06/2022

QK2 – Ngày 20/6, Cục Chính trị Quân khu tổ chức Gặp mặt Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2022) và sơ kết hoạt động thông tin viên, cộng tác viên Báo Quân khu năm 2022. Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu tới dự, động viên và phát biểu chúc mừng. Báo Quân khu trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Phó Chính ủy Quân khu.

Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu tặng hoa chúc mừng Báo Quân khu 2 nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Hôm nay, tôi rất vui mừng, phấn khởi về dự Gặp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam. Trong không khí phấn khởi, khi chúng ta vừa hoàn thành chương trình tập huấn với những nội dung thiết thực, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, tôi gửi tới các đồng chí đại biểu, khách quý và đội ngũ những người làm báo trong Lực lượng vũ trang Quân khu lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Hội nghị gặp mặt của chúng ta tổ chức vào thời điểm rất có ý nghĩa: Khi Kỳ họp thứ 3, Quốc Hội khóa XV đã thành công tốt đẹp, kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, chúng ta ghi nhớ, biết ơn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ muôn vàn kính yêu của Ðảng ta, dân tộc ta – Người thầy vĩ đại khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam – Vì chính Người đã là một nhà báo cách mạng vĩ đại. Gần một thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh. Vị thế của báo chí và người làm báo được tiếp tục khẳng định. Ðây là bước phát triển rất đáng tự hào của báo chí cách mạng – đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Ðảng ta.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Người làm báo là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa – tư tưởng”, những năm qua, quán triệt nghiêm túc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân khu, Báo Quân khu đã có sự phát triển vượt bậc về mọi mặt, luôn giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích; bám sát tình hình thế giới, trong nước, kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự – quốc phòng và công tác xây dựng Đảng của Lực lượng vũ trang Quân khu, phục vụ đúng đối tượng; hướng mạnh về cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền, đảm bảo vừa giữ vững định hướng chính trị của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, vừa nỗ lực tìm tòi, đổi mới, tạo được bước chuyển biến mới trong bối cảnh thông tin đa chiều, đa phương tiện, cạnh tranh quyết liệt. Báo Quân khu đã đóng góp tích cực vào việc định hướng tư tưởng và dư luận xã hội cho cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu và Nhân dân trên địa bàn đóng quân; chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tạo sự đồng thuận xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới.

Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Báo Quân khu. Vui mừng trước những bước trưởng thành và những kết quả Báo Quân khu đạt được. Báo Quân khu đã thực hiện tốt vai trò là tiếng nói của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, thực sự là diễn đàn tin cậy của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân Tây Bắc; kịp thời phát hiện, cổ vũ những điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm cho cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu và Nhân dân trên địa bàn phấn khởi, tin tưởng, đóng góp trí tuệ, công sức thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng; nâng cao dân trí, bảo vệ và phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, Báo Quân khu thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; các hoạt động đối ngoại quốc phòng của Quân đội, Quân khu, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và Quân đội, Quân khu, với bạn bè quốc tế. Đặc biệt, những năm qua, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, thực hiện quan điểm chỉ đạo “Chống dịch như chống giặc”, Báo Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với các báo, đài Trung ương, Quân đội và các địa phương trên địa bàn, kịp thời thông tin phản ánh các hoạt động của Lực lượng vũ trang Quân khu trong công tác phòng, chống dịch, cổ vũ những việc làm cao đẹp của các lực lượng thầy thuốc, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu; nêu gương những tập thể, cá nhân, phát huy truyền thống nhân ái, góp công, góp sức ủng hộ công cuộc ngăn chặn, đẩy lùi và chiến thắng đại dịch.

 Kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam là dịp để các đội ngũ phóng viên, biên tập viên Báo Quân khu phát huy thành tích, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, để sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong giai đoạn hiện nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và kỷ nguyên truyền thông số, hoạt động của báo chí nói chung và báo Quân khu nói riêng, luôn có những thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, trong thời gian tới, tôi đề nghị các đồng chí phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên và đội ngũ những người làm báo trong Lực lượng vũ trang Quân khu cần chủ động hơn nữa, tích cực đổi mới phương pháp, cách làm báo, làm tốt công tác truyền thông, phản ánh toàn diện kết quả hoạt động công tác quân sự – quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của LLVT Quân khu, cũng như mọi mặt của đời sống xã hội các địa phương trên địa bàn đóng quân, trong đó chú trọng phối hợp chặt chẽ với các báo, đài Trung ương, Quân đội và các địa phương trên địa bàn nêu bật những điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt, những cá nhân tiêu biểu; phát hiện, giới thiệu những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; đồng thời tích cực đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng trong LLVT Quân khu. Báo Quân khu cần thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt chức trách, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát huy truyền thống vẻ vang 97 năm của báo chí cách mạng Việt Nam, Tôi tin tưởng rằng, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Quân khu và các đồng chí cộng tác viên của các cơ quan, đơn vị, bằng tình cảm, lương tâm, trách nhiệm với sự nghiệp báo chí cách mạng, nghĩa vụ công dân và trách nhiệm xã hội, sẽ tiếp nối được truyền thống của các thế hệ đi trước, giữ vững đạo đức người làm báo với phương châm “Bút sắc, lòng trong, mắt sáng”, từ đó cho ra đời những tác phẩm báo chí đi vào lòng người, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần quan trọng trong xây dựng LLVT Quân khu ngày càng trưởng thành, lớn mạnh.

(*) Tiêu đề do Báo Quân khu đặt.

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.