Thứ hai Ngày 17 Tháng 06 Năm 2019, 07:33:26

Gắn phát triển sản xuất với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ QS-QP

Ngày đăng: 10/12/2018

QK2 – Là một trong những đứa con đầu lòng của nền công nghiệp Việt Nam, từ nhiều thập kỷ qua, Công ty cổ phần  Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao luôn là ngọn cờ đầu trong ngành sản xuất kinh doanh phân bón, hóa chất của cả nước. Hiện nay, công ty có gần 2.700 cán bộ, công nhân; sản phẩm chủ yếu của công ty là supe lân, phân NPK, lân nung chảy với mức sản lượng sản xuất đạt trên 2 triệu tấn/năm; doanh thu đạt 4.100 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động luôn duy trì trên 8 triệu đồng/người/tháng, hàng năm đóng góp cho ngân sách của tỉnh Phú Thọ gần 100 tỷ đồng.

Tự vệ Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao chiến đấu bắn máy bay Mỹ (Ảnh tư liệu).

Trong bước đường phát triển của mình, công ty luôn quan tâm đổi mới tư duy kinh doanh, kết hợp chặt chẽ đẩy mạnh phát triển sản xuất với phục vụ nhu cầu quốc phòng. Theo khẳng định của Phó tổng giám đốc Nguyễn Thành Công, Đảng ủy – Ban Giám đốc Công ty luôn nhận thức rõ công tác quân sự – quốc phòng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là một bộ phận trong sự nghiệp xây dựng, củng cố quốc phòng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Việc tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, ban lãnh đạo công ty đối với công tác quân sự – quốc phòng vừa là yêu cầu tất yếu khách quan, vừa là vấn đề cấp thiết trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trực tiếp tham gia bảo vệ sản xuất của công ty cũng như tham gia bảo đảm an ninh – quốc phòng khu vực đứng chân. Chính vì vậy, trong những năm qua Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự – quốc phòng ở trong công ty.

Tổ chức bộ máy tự vệ, quân sự ở công ty bài bản, đúng quy định; có sự phối hợp, phân công, phân nhiệm rõ ràng. Hiện nay, Ban Chỉ huy quân sự công ty cơ cấu  4 đồng chí, trong đó có 2 cán bộ chuyên trách, được trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc. Công ty biên chế tổ chức 3 đại đội tự vệ với hơn 200 chiến sĩ là các công nhân trực tiếp sản xuất, bao gồm 2 đại đội tự vệ tại chỗ và 1 đại đội tự vệ pháo phòng không 37mm-1. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng tự vệ của công ty đạt 22%, trong đó, 100% cán bộ từ trung, đại đội đều là đảng viên.

Hàng năm Đảng ủy, Ban giám đốc công ty chỉ đạo Ban CHQS chủ động xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai hiệu quả các văn bản như: Kế hoạch công tác quân sự – quốc phòng; kế hoạch phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; kế hoạch phát triển, huấn luyện lực lượng tự vệ; kế hoạch chiến đấu bảo vệ doanh nghiệp… Quán triệt thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân – Tự vệ, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Pháp lệnh Động viên công nghiệp, Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện tự vệ đảm bảo thời gian, chất lượng, đúng theo kế hoạch đề ra. Kết quả huấn luyện hằng năm 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi hơn 80%. Năm 2016, Đại đội Tự vệ Pháo phòng không 37mm-1 tham gia diễn tập chiến thuật bắn đạn thật lực lượng phòng không 3 thứ quân do Bộ Quốc phòng tổ chức đạt giải Ba toàn quân, được Bộ CHQS tỉnh khen thưởng.

Công ty phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Lâm Thao mở 4 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng 3, đối tượng 4 và tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 2 do Quân khu tổ chức. Đặc biệt là đã chỉ đạo Công ty cổ phần cơ khí Supe Lâm Thao đầu tư kinh phí xây dựng hoàn thành dây chuyền động viên công nghiệp, hàng năm thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện công nghệ đảm bảo số lượng, chất lượng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Để nâng cao chất lượng hoạt động phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng tự vệ công ty nhưng năm qua, Ban Giám đốc Công ty rút ra một số bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Thứ nhất: Ban Giám đốc có nhận thức đúng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; ý nghĩa, vai trò phát triển kinh tế gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; thường xuyên quán triệt, nhận thức sâu sắc về các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp về nhiệm vụ quân sự – quốc phòng, trên cơ sở đó đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, phù hợp với thực tiễn của Công ty; phát huy tốt vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, của đội ngũ đảng viên đối với nhiệm vụ quân sự – quốc phòng.

Thứ hai: Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục cho công nhân và lực lượng tự vệ nhận thức rõ nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, kết hợp phát triển sản xuất kinh doanh với phục vụ nhu cầu quốc phòng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện các nhiệm vụ quân sự – quốc phòng trong công ty.

Thứ ba: Phát huy vai trò làm tham mưu của Ban CHQS tự vệ của công ty trong thực hiện nhiệm vụ quân sự – quốc phòng, trọng tâm là các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, động viên công nghiệp, tuyển quân; xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, nhất là chất lượng chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Thứ tư: Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và cơ quan quân sự địa phương về công tác quân sự quốc phòng địa phương… 

Với những cống hiến to lớn cho đất nước và xã hội, Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 3 lần danh hiệu Đơn vị Anh hùng; Huân chương Hồ Chí Minh; 3 Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; 8 Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 15 lần được tặng cờ Thi đua của Chính phủ.
ĐÀO QUỐC VIỆT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *