Thứ tư Ngày 27 Tháng 09 Năm 2023, 10:17:42

Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu kinh tế – quốc phòng” đến hết năm 2030

Ngày đăng: 05/11/2021

Theo Quyết định số 1529/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nội dung thực hiện Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế – quốc phòng” đến hết năm 2030 có 2.500 chỉ tiêu tuyển dụng trong 5 đợt, thời gian thực hiện mỗi đợt là 24 tháng.

TTTTN Đoàn KT – QP 313 giúp dân làm đường.

Lực lượng trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) trong thời gian công tác tại các khu KT-QP được hưởng chế độ, chính sách như viên chức quốc phòng có cùng trình độ và đang công tác cùng địa bàn theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Tăng cường TTTTN đến công tác tại các khu KTQP giai đoạn 2010 – 2020”. 
Lực lượng TTTTN được Đoàn KT-QP ký hợp đồng theo quy định, được hưởng mức trợ cấp sinh hoạt hằng tháng theo hệ số lương khởi điểm tương đương như đối với công nhân viên quốc phòng đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp công tác trên địa bàn khu KT-QP và các khoản phụ cấp khác như: Phụ cấp quốc phòng an ninh, phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp lưu động, phụ cấp độc hại, hỗ trợ tiền ăn, tiền điện nước sinh hoạt và quần áo… theo chế độ hiện hành. Đồng thời, được tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật; được trang bị phương tiện làm việc theo quy định như đối với cán bộ, công nhân viên quốc phòng; được hưởng các chế độ phụ cấp ưu đãi ngành nghề hiện hành như đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước cùng nghề công tác cùng địa bàn; được thanh toán tiền công tác phí theo chế độ khoán công tác phí đối với cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Lực lượng TTTTN còn được hỗ trợ ban đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung; được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời gian tham gia dự án, được miễn nghĩa vụ quân sự khi hoàn thành nhiệm vụ dự án (từ 24 tháng trở lên) và đã tốt nghiệp khóa huấn luyện quân sự cơ bản, được hưởng các chế độ ưu đãi khác do đơn vị quản lý, địa phương và các Bộ, ngành quy định… Sau khi hoàn thành nhiệm vụ dự án (24 tháng), lực lượng TTTTN được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 4, khoản 2 Điều 42 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các quy định của pháp luật có liên quan.
VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.