Thứ tư Ngày 08 Tháng 07 Năm 2020, 03:03:06

Động lực thúc đẩy phong trào hành động cách mạng của LLVT Quân khu lên tầm cao mới

Ngày đăng: 05/08/2019

QK2 – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT). Người chỉ rõ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Từ thực tiễn cách mạng, Người chỉ đạo tổ chức tốt phong trào thi đua (PTTĐ) sẽ lựa chọn đúng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xứng đáng để khen thưởng; khen thưởng đúng người, đúng việc sẽ là cơ sở để động viên, thúc đẩy PTTĐ, khơi dậy được lòng yêu nước, ý thức tự giác, tự lực, tự cường, sức sáng tạo, ý chí quyết tâm của toàn dân, toàn quân để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 406.

Tiếp tục quán triệt tư tưởng của Người, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị, công tác TĐKT và PTTĐ quyết thắng trong LLVT Quân khu luôn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đạt nhiều kết quả quan trọng. 
Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT; tích cực, chủ động, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với từng lĩnh vực công tác, phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động của cơ quan, đơn vị; gắn kết chặt chẽ thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm, đột kích; chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Công tác TĐKT và PTTĐ quyết thắng đã đồng hành và gắn kết chặt chẽ với PTTĐ yêu nước, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, địa phương. Kết hợp đẩy mạnh PTTĐ quyết thắng với triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khí thế thi đua sôi nổi, tạo sức lan tỏa sâu rộng, tạo động lực mạnh mẽ cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Nổi bật là các nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị, công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, luyện tập, diễn tập sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; đảm bảo tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật và đối ngoại; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; trọng tâm là xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc; tích cực tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, gắn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh.

Thông qua phong trào TĐQT và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, trong LLVT Quân khu đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến với những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tiêu biểu cho phẩm chất, trí tuệ và lòng quả cảm của "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới. Đó là những tấm gương sáng trong học tập, công tác, nghiên cứu khoa học, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất; những tấm gương ngày đêm "4 cùng", mang ánh sáng văn hóa của Đảng đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, cùng đồng bào xây dựng nếp sống mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; những tấm gương về tinh thần tận tụy, gắn bó máu thịt với dân, hết lòng vì nhân dân; những tấm gương không ngại vất vả, hiểm nguy, xả thân trong giúp dân khắc phục thiên tai. PTTĐ cũng đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, khắc phục kịp thời khuyết điểm, hạn chế, đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

Chiến sĩ Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 98 quyết tâm thi đua huấn luyện giỏi, SSCĐ cao.

PTTĐ quyết thắng đã góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ SSCĐ cao; bảo đảm cho LLVT Quân khu luôn nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Từ PTTĐ quyết thắng, 5 năm qua toàn Quân khu có hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp, các ngành, địa phương tôn vinh, khen thưởng; 13 tập thể, cá nhân được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các cuộc kháng chiến và trong thời kỳ đổi mới. LLVT Quân khu vinh dự được đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất; 33 tập thể được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 553 cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương các loại; 13.098 trường hợp được khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến; gần 1.000 lượt tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu; 60 lượt cơ quan, đơn vị được Chính phủ và Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua, 22 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân; hàng trăm lượt đơn vị được tặng Cờ thi đua Quân khu, hàng nghìn lượt tập thể đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Đơn vị tiên tiến và hàng vạn lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ tiên tiến.

Trong giai đoạn mới, trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống vẻ vang “Trung thành, Tự lực, Đoàn kết, Anh dũng, Chiến thắng” qua 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; những bài học kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện PTTĐ quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức PTTĐ đảm bảo đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm đồng thời làm tốt công tác khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến; tập trung hướng mục tiêu thi đua vào xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng LLVT Quân khu theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ SSCĐ cao; gắn kết chặt chẽ PTTĐ quyết thắng trong LLVT với PTTĐ yêu nước, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, địa phương; chú trọng “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. 

Với tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, công tác TĐKT và PTTĐ quyết thắng trong LLVT Quân khu tiếp tục tạo sức lan tỏa sâu rộng, tạo động lực đưa phong trào hành động cách mạng của LLVT Quân khu lên tầm cao mới, hoàn thành thắng lợi mọi  nhiệm vụ được giao, tiếp tục tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Thiếu tướng TRỊNH VĂN QUYẾT
Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *