Thứ sáu Ngày 30 Tháng 09 Năm 2022, 02:48:40

Đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp trong quân đội

Ngày đăng: 26/11/2021

QK2 – Chiều 26-11, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo “Đề án đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp trong quân đội”. Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng đề án chủ trì hội thảo. Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại 31 điểm cầu trong toàn quân. Tại điểm cầu Quân khu, Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu và thủ trưởng các cơ quan chức năng Quân khu đã tham dự.

Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác trao đổi cùng các đại biểu tại điểm cầu Quân khu

Đề án đổi mới quy trình đào tạo cán bộ các cấp trong quân đội nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới được xây dựng xuất phát từ quan điểm đổi mới giáo dục, đào tạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp và yêu cầu nhiệm vụ của quân đội trong tình hình mới; thực trạng quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp trong quân đội.

Tại hội thảo, các ý kiến bổ sung, làm rõ một số các nội dung như: Những yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác đào tạo cán bộ trong quân đội; quan điểm, mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo; đào tạo sau đại học thạc sĩ, tiến sĩ; chương trình đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy; quy trình đào tạo; lộ trình thực hiện đề án…

Kết luận hội thảo, Trung tướng Ngô Minh Tiến nhấn mạnh, cac sý kiến phát biểu cơ bản đồng tình, nhất trí cao với dự thảo đề án đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp trong quân đội. Chủ trương nhất quán việc đổi mới là cần thiết. Một số đề nghị về các vấn đề cụ thể, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của đại biểu, tiếp tục hoàn thiện đề án; giao Cục Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) tiếp thu các ý kiến, đặc biệt là nội dung kết luận để tiếp tục hoàn chỉnh, lấy ý kiến các thành viên ban soạn thảo để hoàn thiện đề án…

Tin, ảnh: BÙI THỦY

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.