Thứ tư Ngày 21 Tháng 08 Năm 2019, 04:48:53

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị

Ngày đăng: 04/02/2019

QK2 – Bàn về tầm quan trọng đặc biệt của chính trị đối với quân sự và Quân đội ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập, rèn luyện, giáo dục Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định: “Quân sự không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”. Chính vì vậy, Người chỉ rõ: “Phải tăng cường công tác chính trị, luôn luôn nâng cao trình độ chính trị và giác ngộ giai cấp của bộ đội ta”… Thực tiễn quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng của Quân đội nói chung, LLVT Quân khu 2 nói riêng đã khẳng định vai trò hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong xây dựng yếu tố chính trị – tinh thần của Quân đội. 

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của CTĐ, CTCT đối với các hoạt động của LLVT Quân khu, năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị đã chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt CTĐ, CTCT, góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện. 
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả CTĐ, CTCT, các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; chủ động, tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị. Theo đó, LLVT Quân khu đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp, nhất là các chỉ thị, nghị quyết về nhiệm vụ QS-QP. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Thực hiện Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị và Đề án phát triển văn hóa đọc của Chính phủ trong Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đạt kết quả tốt. Đặc biệt, năm vừa qua, Cục Chính trị đã chỉ đạo tổ chức tham gia nhiều hội thi, hội thao ở các cấp và tham gia hội thi toàn quân đạt kết quả tốt: Giải Nhất Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi toàn quân; Giải Nhì cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong thanh niên quân đội; Giải Ba Hội thi tuyên truyền về biến đổi khí hậu toàn quân. Tham gia hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân và Liên hoan Truyền hình toàn quân đều đạt Huy chương Vàng, Bạc… Điều đó khằng định chất lượng các hoạt động CTĐ, CTCT thường xuyên ở đơn vị.

Đại tá Nguyễn Thắng Xuân khen thưởng các cá nhân điển hình trong Phong trào Thi đua Quyết thắng Cục Chính trị Quân khu, giai đoạn 2013-2018. Ảnh: BÙI THỦY

Công tác thông tin, tuyên truyền luôn giữ vững định hướng chính trị, bám sát thực tiễn hoạt động của bộ đội, đổi mới sáng tạo về nội dung, hình thức, nhạy bén, nắm bắt thông tin, kịp thời định hướng tư tưởng dư luận cho cán bộ, chiến sĩ trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm, nhất là các nội dung đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phản động trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình Trung ương, địa phương, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, gương người tốt việc tốt… góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Quân đội. 
Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018 với chủ đề “Đoàn kết, Kỷ cương, Sáng tạo, An toàn, Quyết thắng” được triển khai tích cực, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, các đợt thi đua đột kích và thi đua cao điểm được triển khai chặt chẽ, có nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả tốt. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc; phối hợp với Báo QĐND, Trung tâm PT-TH Quân đội tổ chức tọa đàm: “Quân khu 2 đinh ninh lời Bác dạy” và tọa đàm với chủ đề “LLVT Quân khu 2 vinh quang và trách nhiệm” có ý nghĩa giáo dục, sức lan tỏa sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực. Chỉ đạo hoàn thành Đại hội thi đua Quyết thắng cấp trên cơ sở giai đoạn 2013-2018 đạt kết quả tốt. Công tác khen thưởng thực hiện chặt chẽ đúng quy định.  
Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của các cấp về nhiệm vụ QS-QP và xây dựng Đảng năm 2018. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã ban hành Chỉ thị về “Nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp trong LLVT Quân khu” bước đầu triển khai thực hiện tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức, khắc phục được hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ huy, quản lý đơn vị và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác giáo dục, quản lý đảng viên đã tích cực, chặt chẽ, chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp uỷ, ủy ban kiểm tra các cấp được thực hiện có nền nếp, chất lượng, hiệu quả, góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm kỷ luật; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 
Hoạt động CTĐ, CTCT luôn được phát huy trong các nhiệm vụ, trọng tâm là SSCĐ, huấn luyện, luyện tập, diễn tập, hội thi, hội thao, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công tác QS-QP địa phương… 
Các đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, thông tư, hướng dẫn của Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về công tác cán bộ và chủ trương của Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Đảng ủy Quân khu về tinh giảm đội ngũ cán bộ. Tích cực luân chuyển, giải quyết số lượng cán bộ từ chức danh thừa sang thiếu của cơ quan, đơn vị. Công tác nhân sự, đề bạt quân hàm, nâng lương, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tiến hành đúng chủ trương, nguyên tắc, quy trình, dân chủ, chặt chẽ đạt kết quả tốt. Thực hiện tốt công tác quản lý, huấn luyện, đào tạo và chế độ, chính sách đối với SQDB; chế độ chính sách cán bộ được quan tâm giải quyết tốt các chế độ theo đúng quy định. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm bí mật, an ninh, an toàn các hoạt động đối ngoại quân sự, hoạt động của LLVT Quân khu; xây dựng đơn vị, địa bàn an toàn, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, chủ quyền biên giới; phòng chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Quân đội; 100% các cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị. 
Công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt luôn bám sát thực tiễn, đổi mới về nội dung, hình thức nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Đẩy mạnh các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” và “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai được Bộ Quốc phòng biểu dương, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được tỏa sáng.  
Chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, chính sách người có công, chính sách BHXH, BHYT được các đơn vị thực hiện tốt. Hoàn thành kế hoạch tập huấn hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ từ Quân khu đến cấp xã. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ được triển khai thực hiện tích cực. Thẩm định, xét duyệt bảo đảm kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách. Tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng. Hoàn thành xây dựng và bàn giao Nhà tình nghĩa năm 2018 đúng kế hoạch, chất lượng tốt… Công tác quần chúng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; xây dựng các tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị VMTD.  
Nhìn lại hoạt động CTĐ, CTCT năm 2018 thấy rằng, các cấp trong Quân khu đã quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ QS – QP; chỉ thị, kế hoạch của Tổng cục Chính trị, triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động; có nhiều đổi mới, sáng tạo, thiết thực. Kết quả đó góp phần giữ vững, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng trận địa tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân và LLVT, từ đó trực tiếp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự – quốc phòng; góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế, xã hội.
Năm 2019, tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biển đảo dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là trên Biển Đông. Trong nước còn tồn tại nhiều khó khăn; kinh tế xã hội có mặt còn hạn chế; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vừa tạo ra cơ hội vừa đặt ra những thách thức; biến đổi khí hậu, thiên tai môi trường diễn biến phức tạp; đời sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân còn khó khăn; các thế lực thù địch phản động đẩy mạnh chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội. Trên địa bàn Quân khu, tình hình kinh tế, xã hội ổn định và phát triển, quốc phòng, an ninh được củng cố. Tuy nhiên các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, triệt để lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do tôn giáo”, “dân tộc” tuyên truyền, tập hợp lực lượng chống phá ta; hoạt động buôn bán ma túy, truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do, vượt biên trái phép vẫn diễn ra. Tình hình thời tiết, thiên tai bão lũ tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân và LLVT Quân khu. Mặt khác, nhiệm vụ QS-QP có bước phát triển mới và yêu cầu cao hơn, đòi hỏi phải cố gắng nỗ lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Chính vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ, có chiều sâu và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Chủ động tiến hành và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; kết hợp tốt “xây” và “chống”. Rà soát kết quả và triển khai các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức vững mạnh xuất sắc; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu, bảo đảm trong bất kỳ tình huống nào LLVT Quân khu luôn là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, phòng chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực sự là lực lượng chính trị trung thành tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại tá NGUYỄN THẮNG XUÂN
Chủ nhiệm Chính trị Quân khu

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *