Thứ sáu Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024, 02:09:38

Đổi mới, linh hoạt các hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến giáo dục pháp luật

Ngày đăng: 12/06/2024

QK2- Chiều 12-6,  Đoàn công tác Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục phát luật (GDPL) Quân khu do Đại tá Đào Ngọc Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác giáo dục chính trị, tư tưởng (CTTT), phổ biến GDPL; vận động nhân dân chấp hành pháp luật (CHPL) tại cơ sở; công tác quản lý, chấp hành kỷ luật, pháp luật (CHKL,PL) 6 tháng đầu năm 2024 tại Kho K28 (Cục Kỹ thuật). Dự làm việc với Đoàn có Đại tá Đỗ Thanh Lãng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật và các cơ quan Cục Kỹ thuât.

Đại tá Đào Ngọc Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến GDPL Quân khu chủ trì kiểm tra công tác giáo dục CTTT, phổ biến GDPL; vận động nhân dân CHPL tại cơ sở; công tác quản lý, CHKL,PL tại Kho K28.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến GDPL Quân khu và Đoàn công tác kiểm tra hồ sơ công tác giáo CTTT, phổ biến GDPL; quản lý, CHKL,PL.

6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Chỉ huy Kho K28 đã có nhiều chủ trương, giải pháp, biện pháp đồng bộ, toàn diện, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định của Quân khu và địa phương. Đơn vị có nhiều đổi mới, vận dụng linh hoạt trong công tác giáo dục CCTT, tuyên truyền, phổ biến, GDPL, quản lý CHKL,PL đảm bảo sát yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với đặc thù đơn vị; phát huy tốt dân chủ, kỷ luật; duy trì nền nếp Ngày chính trị, văn hóa tinh thần và Ngày pháp luật; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị (CQ,ĐV) và đia phương trên địa bàn triển khai thực hiện tốt Đề án 1371; vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật tại cơ sở, xây dựng địa bàn đảm bảo an ninh, an toàn…Cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn có bản lĩnh CTTT vững vàng, kiên định, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định của Quân khu và địa phương nơi đóng quân, nơi cư trú; hoàn thành tốt mọi  nhiệm vụ được giao…

Đoàn kiểm tra nhận thức chính trị, GDPL đối với cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Đại tá Đỗ Thanh Lãng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật Quân khu phát biểu tại buổi dự làm việc với Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến GDPL Quân khu.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Đào Ngọc Phương đánh giá cao công tác giáo dục CTTT, phổ biến GDPL; vận động nhân dân CHPL tại cơ sở; công tác quản lý, CHKL,PL trong thời gian qua, nhất là 6 tháng đầu năm 2024 của Kho K28; đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại mà đơn vị cần nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới.

Đại tá Đào Ngọc Phuơng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến GDPL Quân khu kết luận kiểm tra.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến GDPL Quân khu yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy và cấp ủy, chỉ huy các cấp Kho K28 cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu lực, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định của Quân khu và địa phương, nhất là các văn bản mới; chú trọng đổi mới, sáng tạo, đa dạng, linh hoạt các hình thức tuyên truyền, giáo dục CTTT, phổ biến GDPL; rà soát, quán lý , nắm chắc tình hình tư tưởng, CHKL,PL trong CQ,ĐV; phát huy dân chủ, kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, nhất là đối với cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp, phụ trách các kho, trạm xưởng, bộ phận; tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân; gắn thực hiện chức năng, chức trách, nhiệm vụ của tập thể, cá nhân với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các CQ,ĐV, địa phương trong thực hiện Đề án 1371, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, vận động nhân dân CHPL tại cơ sở, xây dựng địa bàn an toàn, đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.