Thứ bảy,20/10/2018 | 10:56:19 GMT+7

Điểm sáng về công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách

Ngày đăng: 17/10/2017

Bằng những biện pháp dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách trong đơn vị; những năm qua, Đảng ủy Cục Hậu cần Quân khu đã thực hiện nghiêm quy chế, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng về công tác tài chính, ngân sách ở tất cả các khâu, các bước; trở thành đơn vị dẫn đầu-là điểm sáng về xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt” của LLVT Quân khu.

Đại tá Hà Trọng Minh, Chính ủy Cục Hậu cần kết luận các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính, ngân sách của đơn vị.

Đại tá Nguyễn Hữu Trung, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu cho biết, ngay sau khi có Nghị quyết 513 của Thường vụ QUTW và Nghị quyết 46 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Đảng ủy Cục Hậu cần đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, hướng dẫn của trên về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Theo đó, cấp ủy các cấp đã kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên vào nghị quyết đại hội nhiệm kỳ và quy chế lãnh đạo của cấp ủy cấp mình. Đó là cơ sở để hằng năm các cấp ủy ra nghị quyết lãnh đạo, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp lãnh đạo phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, để nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo công tác tài chính, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm tới mọi cán bộ, đảng viên, nhân viên trong đơn vị, nhất là cán bộ chủ trì và nhân viên làm công tác quản lý, sử dụng tài chính, quỹ vốn đơn vị. Phát huy vai trò của cơ quan chức năng, tham mưu, đề xuất, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc quán triệt, triển khai, thực hiện ở các đơn vị. Định kỳ, tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm, kịp thời đề ra phương hướng, biện pháp thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả. Thực hiện tốt việc dự toán ngân sách và triển khai công tác tài chính hằng năm gắn với đề cao trách nhiệm của người trực tiếp quản lý, sử dụng và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trước pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách, quỹ vốn đơn vị.

Đại tá Hà Trọng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần chia sẻ: Công tác tài chính là một mặt công tác quan trọng, là nhiệm vụ lãnh đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng. Do vậy, trong nghị quyết lãnh đạo hằng năm và nghị quyết lãnh đạo thường kỳ ở các cấp trong Cục Hậu cần đều đánh giá làm rõ chỉ tiêu, mục đích, hiệu quả và chủ trương, nội dung nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách để tập thể bàn bạc, thống nhất triển khai thực hiện, gắn với việc phân quyền phụ trách, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc. Đặc biệt, phát huy vai trò người chỉ huy (chủ tài khoản) trong chấp hành và thực hiện quy chế của cấp ủy về lãnh đạo công tác tài chính.

Đảng ủy Cục Hậu cần đã chỉ đạo tốt việc lập, phân bổ và chấp hành dự toán ngân sách hằng năm, bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, đúng nguyên tắc. Thực hiện tốt chế độ quản lý tài chính, ngân sách, tài sản, chế độ hoạch toán, kiểm tra, giám sát. Chủ động nắm các nguồn lực tài chính để cân đối, phân bổ có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện đúng định hướng chi ngân sách, bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; trong đó, ưu tiên bảo đảm thực hiện tốt chế độ chính sách, đời sống bộ đội, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng củng cố doanh trại, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, giúp dân xóa đói, giảm nghèo và các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của đơn vị…, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện nghiêm quy chế lãnh đạo công tác tài chính theo phương thức: Cấp ủy lãnh đạo, chỉ huy điều hành, cơ quan (cán bộ, nhân viên) tài chính làm tham mưu, tổ chức thực hiện với sự giám sát của UBKT Đảng ủy các cấp và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị, bảo đảm các nguồn lực tài chính được quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả.

Đại tá Trần Thanh Sơn, Chủ nhiệm Chính trị Cục Hậu cần chia sẻ: Cùng với những biện pháp lãnh đạo công tác chuyên môn, Đảng ủy Cục Hậu cần cũng chú trọng chỉ đạo đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, động cơ, thái độ trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luât, kỷ luật tài chính cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp và nhân viên tài chính. Kịp thời đề nghị, kiện toàn tổ chức, biên chế chức danh cán bộ, nhân viên tài chính các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tài chính của đơn vị.

Bài, ảnh: HẢI DƯƠNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *