Thứ năm Ngày 13 Tháng 08 Năm 2020, 04:07:54

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tác hại của rượu, bia

Ngày đăng: 13/05/2020

QK2 – Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia được Quốc hội khóa XIV (kỳ họp thứ 7) thông qua ngày 14/6/2019 và được Chủ tịch nước ký Lệnh số 06/2019/L-CTN công bố ngày 28/6/2019; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

Luật gồm 07 chương: Chương I – Quy định chung; Chương II –  Biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; Chương III – Biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; Chương IV – Biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; Chương V – Điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; Chương VI – Quản lý Nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu, bia; Chương VII – Điều khoản thi hành.

Thượng tá Lê Trung Dũng giới thiệu Chuyên đề Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 tại cơ quan Cục Chính trị Quân khu.

Thượng tá Lê Trung Dũng, Phó Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu cho biết: Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia đặc biệt quy định cụ thể các biện pháp để giảm mức tiêu thụ rượu, bia; quản lý việc cung cấp rượu, bia; giảm tác hại của rượu, bia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu, bia… Thông qua việc đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Luật sẽ giúp cho cán bộ, chiến sĩ nhận thực sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản của Luật; qua đó, nâng cao nhận thức để mỗi cá nhân có ý thức hơn trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đồng thời xây dựng nếp sống văn minh, lịch sự, giữ gìn sức khỏe và hình ảnh người quân nhân cách mạng tại cơ quan, đơn vị.

PHẠM NGỌC ĐẠI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *