Thứ tư Ngày 27 Tháng 05 Năm 2020, 01:10:14

Đẩy mạnh tuyên truyền hướng tới Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX

Ngày đăng: 01/04/2020

QK2 – Chiều 1-4, Thường vụ Đảng ủy Quân khu tổ chức hội nghị nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban Khánh tiết và Tuyên truyền thi đua Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các cơ quan chức năng Quân khu.

Hội nghị thông qua các phương án trang trí khánh tiết đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trên màn hình.

Hôị nghị đã nghe Cục Chính trị báo cáo kết quả tuyên truyền chào mừng đại hội Đảng các cấp; nội dung và các phương án về trang trí, tuyên truyền, trưng bày và các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân khu. Theo đó, đã chỉ đạo 100% các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị quán triệt các văn bản chỉ đạo đại hội và tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp; biên soạn nội dung, tổ chức hơn 3.240 lượt tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp trên hệ thống truyền thanh nội bộ, Báo Quân khu đã phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, Quân đội và báo, đài PT-TH các địa phương trên địa bàn đăng tải các nội dung, tăng thời lượng tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu tổ chức phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua đã xác định; tích cực củng cố, làm mới hệ thống pa nô, khẩu hiệu và tổ chức tốt khu trưng bày, triển lãm dịp diễn ra các sự kiện lớn của đất nước, Quân đội gắn với tuyên truyền đại hội Đảng các cấp…

Để thực hiện tốt các nội dung trong thời gian tới, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu Tiểu ban Khánh tiết và Tuyên truyền thi đua Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia tại hội nghị, tiếp tục chỉnh sửa, hoàn chỉnh các nội dung trong thời gian tới. Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; chỉ đạo lực lượng chuyên sâu tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch chống phá trước thềm đại hội và chuẩn bị tốt các nội dung phim, phóng sự tuyên truyền phản ảnh, làm nổi bật các hoạt động của LLVT Quân khu trên các phương tiện thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương và trên địa bàn Quân khu.

Tin, ảnh: VĂN DƯƠNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *