Thứ ba Ngày 27 Tháng 09 Năm 2022, 01:27:42

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử

Ngày đăng: 04/08/2022

QK2 – Sáng 4-8, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) và phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT) 6 tháng đầu năm 2022. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) CCHC và CPĐT Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Quân khu, Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quân khu.

Báo cáo của BCĐ CCHC và CPĐT Bộ Quốc phòng nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2022, công tác CCHC và phát triển CPĐT luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; nhận thức về CCHC, CPĐT trong toàn quân có nhiều chuyển biến tích cực.

Các kế hoạch, đề án CCHC, phát triển CPĐT, chuyển đổi số giai đoạn và năm 2022 được ban hành kịp thời, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quốc phòng tiếp tục được hoàn thiện. Chỉ tiêu Chính phủ phân cấp giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Quốc phòng được hoàn thành; việc chuyển, nhận văn bản điện tử (không mật) trên đường truyền số liệu quân sự tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng được duy trì nền nếp, hiệu quả. Công tác xây dựng và phát triển CPĐT, Chính phủ số đã có nhiều chuyển biến tích cực; hạ tầng mạng ngày càng được mở rộng, các phần mềm dùng chung được ứng dụng hiệu quả, công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin được chú trọng. Các mục tiêu, yêu cầu của CCHC và phát triển CPĐT đề ra trong kế hoạch cơ bản được hoàn thành, bảo đảm tiến độ đề ra; qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ huy, điều hành của các cấp, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã làm sâu sắc thêm những kết quả, làm rõ những hạn chế, tồn tại trong thực hiện CCHC và phát triển CPĐT toàn quân cũng như ở các cơ quan, đơn vị thời gian qua, đồng thời thống nhất cao với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm CCHC và phát triển CPĐT 6 tháng cuối năm 2022.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận và biểu dương kết quả đã đạt được trong thực hiện cải CCHC và phát triển CPĐT 6 tháng đầu năm 2022; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy và BCĐ CCHC và phát triển CPĐT các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần nêu cao trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, chủ động rà soát các nhiệm vụ được giao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện theo kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu lực, hiệu quả.

Tin, ảnh: NGỌC VIỆT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.