Thứ năm Ngày 21 Tháng 02 Năm 2019, 01:03:21

Đảng ủy Sư đoàn 316 ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày đăng: 11/07/2018

QK2 – Sáng 11-7, Đảng ủy Sư đoàn 316 tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Toàn cảnh hội nghị.

Đảng ủy Sư đoàn lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch. 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Sư đoàn xác định tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, khắc phục khâu yếu, mặt yếu; bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kĩ thuật cho các nhiệm vụ; nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ, sức cơ động của Sư đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *