Thứ sáu,22/06/2018 | 09:10:48 GMT+7

Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ QS-QP và công tác xây dựng Đảng năm 2017

Ngày đăng: 31/12/2016

QK2 – Chiều 30-12, Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2017. Đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị và kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã khẳng định: Năm 2016, Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnhlãnh đạo, chỉ đạo thực hiệntốt nhiệm vụ QS-QP, phát triển kinh tế – xã hội gắn với củng cố QP-AN. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các lực lượng bám, nắm chắc tình hình, xử trí kịp thời các tình huống ngay từ cơ sở. Chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ của LLVT tỉnh được nâng lên, giữ vững an ninh chính tị, trật tự an toàn xã hội, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Công tác xây dựng Đảng bộ được chú trọng, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị có nhiều đổi mới, bám sát thực tiễn, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ QS-QP năm 2016.

Đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2017, Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; trọng tâm Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động. Phát huy vai trò, chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng KVPT tỉnh vững chắc; nâng cao chất lượng nắm, dự báo tình hình, kịp thời xử lý khi có tình huống. Trong đó, tập trung thực hiện ba khâu đột phá về “Chất lượng huấn luyện; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ QS-QP địa phương”. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, cơ quan, đơn vị VMTD, bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng…

Tin, ảnh: VĂN DƯƠNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *