Thứ tư Ngày 10 Tháng 08 Năm 2022, 09:09:00

Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La: Nhiều giải pháp “tự soi – tự sửa”

Ngày đăng: 03/06/2022

QK2 – Thực hiện chỉ đạo của Quân khu, Tỉnh uỷ về việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thời gian qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh Sơn La đã chủ động triển khai thực hiện sâu rộng và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Nhân dịp này, Báo Quân khu 2 có cuộc trao đổi với Đại tá Đào Ngọc Phương, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh xoay quanh nội dung này.

Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Sơn La trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả sinh hoạt “Tự soi-tự sửa” ở cấp cơ sở.

Phóng viên (PV): Thời gian qua những chủ trương, giải pháp trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ Quân sự tỉnh Sơn La được thể hiện như thế nào thưa đồng chí?

Đại tá Đào Ngọc Phương: Có thể nói, thời gian qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, XIII của Đảng; tổ chức thực hiện và sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo từ cấp ủy, chi bộ đến từng cán bộ đảng viên đều phải xây dựng kế hoạch tự soi tự sửa; trong đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng tập trung những nội dung trọng tâm, đó là: 5 đặc trưng phẩm chất, chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; công tác giáo dục, tuyên truyền xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; xây dựng, bổ sung các tiêu chí, chuẩn mực cán bộ, đảng viên, quần chúng, phát huy vai trò các tổ chức, các lực lượng trong xây dựng cấp ủy, xây dựng đơn vị; chấn chỉnh việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên. Duy trì thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt đảng, nguyên tắc trong lãnh đạo, chỉ huy; đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác. Chúng tôi cũng xác định rõ phương châm thực hiện là cá nhân tự soi, tự đánh giá, tự xác định phương hướng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, có sự giám sát của cấp ủy, của người đứng đầu và lấy hiệu quả tự soi, tự sửa của người đứng đầu làm gương. Đối với tập thể, tự soi, tự sửa việc chấp hành các nguyên tắc, tính đoàn kết thống nhất trong nội bộ, dân chủ, thẳng thắn, phát huy trí tuệ tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, việc ban hành nghị quyết, kế hoạch, chương trình, xác định chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của người chỉ huy; theo chức trách, nhiệm vụ, trách nhiệm của cấp ủy viên, thực hiện quy trình vừa tự giám sát, vừa phát huy vai trò giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra, các tổ chức. Lấy tự soi, tự sửa của cá nhân làm cơ sở, nền tảng để tự soi, tự sửa tổ chức. Ngược lại, gắn hạn chế, khuyết điểm của tập thể đối với trách nhiệm từng cá nhân trên cương vị chức trách được giao, làm điều kiện, tiêu chí để mỗi cá nhân phấn đấu, rèn luyện.

PV: Phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, vậy đối với chuyên đề “tự soi – tự sửa” theo tinh thần Kết luận số 21 và Nghị quyết 847 lần này ở Đảng bộ Quân sự tỉnh Sơn La được thể hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đại tá Đào Ngọc Phương: Ngay sau khi có hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên, Đảng bộ Quân sự tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ, các tổ chức quần chúng tổ chức quán triệt, học tập, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch toàn khoá, hàng năm, viết cam kết thực hiện Kết luận số 21 của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 855 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Thành lập các tổ công tác của Đảng uỷ quân sự tỉnh theo dõi, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị và tổ chức hội nghị kiểm điểm “tự soi, tự sửa” về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của các Đảng bộ cơ sở. Chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên qua các Hội nghị, giao ban, bổ sung các khẩu hiệu và tích cực tuyên truyền trên hệ thống phát thanh nội bộ của các cơ quan, đơn vị.

PV: Đồng chí cho viết về chuyên đề “tự soi – tự sửa” hiện nay ở Đảng bộ Quân sự tỉnh đã triển khai đến đâu và kết quả bước đầu ra sao?

Đại tá Đào Ngọc Phương: Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lựa chọn và chỉ đạo đơn vị tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề "Tự soi, tự sửa" làm trước và có mời các đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Bộ CHQS tỉnh đến dự theo dõi quá trình tổ chức. Đối với hội nghị làm trước, chúng tôi yêu cầu phải thể hiện được quy trình, thứ tự buổi sinh hoạt kiểm điểm đối với tập thể; cá nhân, thể hiện được tinh thần "Tự soi, tự sửa"; thẳng thắn tự phê bình, góp ý phê bình cho đồng chí, đồng đội một cách cởi mở, có tính xây dựng, thể hiện rõ tính đấu tranh và nêu bật những ưu điểm, khuyết điểm; phân tích làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân, không bao che, né tránh; sau hội nghị của đơn vị làm trước, tổ chức rút kinh nghiệm chặt chẽ, về những điểm mạnh cần tiếp tục phát huy, những hạn chế cần phải thay đổi. Qua đó làm cơ sở để các chi, đảng bộ còn lại vận dụng, tổ chức sinh hoạt phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm thực chất, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, đúng hướng dẫn của cấp ủy và cơ quan cấp trên. Thông qua “tự soi, tự sửa” đã góp phần giữ vững các nguyên tắc cơ bản trong lãnh đạo, chỉ huy, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, dân chủ được phát huy. Đặc biệt qua việc “tự soi, tự sửa” trong Đảng bộ không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hay những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tinh thần, trách nhiệm, ý thức tự giác, tự quản, tự rèn của mỗi cá nhân ngày càng được nâng lên, việc nhắc nhở nhau ở mọi lĩnh vực được phát huy. Thực hiện tốt phương châm: “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gưỡng mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng các tổ chức Đảng và tổ chức quần chúng ngày càng vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Hiện nay, 100% tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ đã tổ chức xong hội nghị kiểm điểm“tự soi, tự sửa” và hơn 800 đảng viên đã được kiểm điểm “tự soi, tự sửa” về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị đợt 1 năm 2022. Hiện nay, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đang chuẩn bị kỹ các nội dung, xin ý kiến cơ quan chức năng của Quân khu và Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tổ chức Hội nghị tự soi, tự sửa của Đảng ủy Quân sự tỉnh trong tháng 6 năm 2022.

 PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí.

TRUNG HIẾU (Thực hiện)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.