Thứ hai,22/10/2018 | 03:50:11 GMT+7

Đảng ủy Quân sự tỉnh Lai Châu ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2017

Ngày đăng: 30/12/2016

QK2- Ngày 29-12, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2017. Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự và chỉ đạo.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2016, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị; chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan đơn vị kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh luôn kiên định, vững vàng, đoàn kết thống nhất cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị các đại biểu thảo luận xác định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2017.

Đồng chí Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 Phát biểu chỉ đạo đồng chí Chính ủy Quân khu đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2016; đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tiếp tục lãnh đạo quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của trên. Phối hợp với các lực lượng nắm chắc, phân tích đánh giá chính xác tình hình. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Nghị định của Chính phủ về “ Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, thực hiện hiệu quả chất lượng hiệu quả 3 khâu đột phá của Quân khu…

Tin, ảnh: TRỊNH BÌNH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *